คำชี้แจง


ตารางสอบ
ชั้นเวลาสอบ
ป.4-509.00 - 10.00 น.
ป.6 09.00 - 10.30 น.
ม.1-3 11.00 - 12.30 น.

1. Password ในการเข้าระบบ คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
2. สอบในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 13.00 น. (ให้มารายงานตัวเวลาก่อนเวลา)
3. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดนักเรียน
4. สิ่งที่จะต้องเข้าห้องสอบ บัตรเข้าห้องสอบ, บัตรประชาชน, ดินสอ. ยางลบ. และปากกาน้ำเงิน
5. ประกาศผลสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.bws.ac.th เท่านั้น (ไม่มีติดประกาศ)
6. ชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 052-183134-0 จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
               นายอรรถสิทธ์ ศรีแก้ว   นางสาวแววดาว รู้เพียร   นางสาววิรัณญา จุ่นน้อย
7. เกณท์การสอบเพชรบวรวิทย์ ปีการศีกษา 65
8. แนวการปฏิบัติการสอบเพชรบวรวิทย์ ปีการศีกษา 65
9. ระบบปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น.
10. ส่งรูปบัตรประชาชน และ สลิปการโอนเงินค่าสมัคร
หากตรวจหลักฐานผ่าน ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.
11.ประกาศห้องสอบ "เพชรบวรวิทย์ ปีการศึกษา 2565"
                   ห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                   ห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                   ห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ห้อง 1 - 5)
                   ห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ห้อง 6 - 10)
                   ห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                   ห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
                   ห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
12. หากทำการสมัครแล้ว และไม่สามารถพิมพ์ใบสมัคร - บัตรเข้าห้องสอบได้
*** ให้นำสลิป พร้อมสำเนาประชาชน มาแสดงในวันสอบ ก่อนเวลาสอบ ***
13. คู่มือนักเรียน
14. ผู้ปกครองให้จอดรถสนามฟุตบอล (เข้าประตูสนามฟุตบอล)
15. หมายเลขติดต่อสอบถาม
1. ครูศิวดล 0861880226
2. ครูศศิมน 0882635046
3. ครูกำจร 0821936383


**หมายเหตุ กรณีอ่านตัวอักษรไม่ออก ให้กด F5 หรือ Refresh

**เพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ควรใช้ Web browser

- GoogleChrome