* หมดเวลาลงทะเบียน/แก้ไข *
  วิชาเรียนเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม  
 
 
กำลังใช้งานอยู่ : 2 คน


รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมตอนต้น

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ก20916 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 0.5 1 3/18 พ7 326 Print / xls
2 ก20916 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 9/18 พ7 339 Print / xls
3 ก20916 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 9/18 พ7 347 Print / xls
4 ก20916 พลังงานทดแทน 0.5 1 1/10 พ7 324 Print / xls
5 ก20916 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 0.5 1 10/10 พ7 342 Print / xls
6 ก20916 เคมีคำนวณ ม.ต้น 0.5 1 18/18 พ7 346 Print / xls
7 ก20916 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 0.5 1 37/36 พ7 348 Print / xls
8 ก20916 นิเวศวิทยา ม.ต้น 0.5 1 10/18 พ7 340 Print / xls
9 ก20916 นัทวิทย์คิดสนุก 0.5 1 4/10 พ7 319 Print / xls
10 ก20916 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 18/18 พ7 304 Print / xls
11 ก20916 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 11/18 พ7 323 Print / xls
12 ก20916 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 0.5 1 6/10 พ7 337 Print / xls
13 ก20916 Selected Topic สร้างสุข 0.5 1 10/10 พ7 316 Print / xls
14 ก20916 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 13/18 พ7 305 Print / xls
15 ก20916 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 0.5 1 30/37 พ7 341 Print / xls
16 ก20916 นักธรณีรุ่นเยาว์ 0.5 1 3/10 พ7 330 Print / xls
17 ก20916 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 2/18 พ7 318 Print / xls
18 ก20924 พับกระดาษ ม.ต้น 0.5 1 17/18 พ7 309 Print / xls
19 ก20914 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 0.5 1 81/82 พ7 225 Print / xls
20 ก20914 A Math 0.5 1 64/64 พ7 232 Print / xls
21 ก20914 คณิตศาสตร์ 0.5 1 109/109 พ7 235 Print / xls
22 ก20914 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 0.5 1 9/10 พ7 204 Print / xls
23 ก20914 หมากรุก ม.ต้น 0.5 1 21/18 พ7 217 Print / xls
24 ก20924 ปักริบบิ้นแสนสวย 0.5 1 18/18 พ7 737 Print / xls
25 ก20918 สังคม 0.5 1 13/18 พ7 415 Print / xls
26 ก20918 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 16/18 พ7 405 Print / xls
27 ก20918 สวดมนต์ 0.5 1 16/18 พ7 431 Print / xls
28 ก20918 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 0.5 1 30/36 พ7 435 Print / xls
29 ก20918 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 0.5 1 43/36 พ7 439 Print / xls
30 ก20918 รักนิติศาสตร์ 0.5 1 6/10 พ7 410 Print / xls
31 ก20918 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 0.5 1 7/10 พ7 438 Print / xls
32 ก20918 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 0.5 1 20/15 พ7 414 Print / xls
33 ก20918 เศรษฐกิจพอเพียง 0.5 1 11/10 พ7 437 Print / xls
34 ก20918 มารยาทไทย 0.5 1 11/10 พ7 417 Print / xls
35 ก20924 นักสะสม ม.ต้น 0.5 1 56/54 พ7 116 Print / xls
36 ก20912 ทักษะภาษาไทย 0.5 1 23/36 พ7 126 Print / xls
37 ก20912 วาทศิลป์ เยาวชนยอดนักพูด 0.5 1 1/10 พ7 127 Print / xls
38 ก20912 หนอนหนังสือ ม.ต้น 0.5 1 37/36 พ7 104 Print / xls
39 ก20912 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 0.5 1 11/10 พ7 128 Print / xls
40 ก20912 ขับร้องทำนองเสนาะ 0.5 1 2/10 พ7 102 Print / xls
41 ก20912 ปริศนาอักษรไขว้ 0.5 1 36/36 พ7 109 Print / xls
42 ก20912 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 0.5 1 6/18 พ7 103 Print / xls
43 ก20912 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 0.5 1 16/18 พ7 746 Print / xls
44 ก20926 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 0.5 1 21/18 พ7 802 Print / xls
45 ก20926 Puzzle words ม.ต้น 0.5 1 52/54 พ7 810 Print / xls
46 ก20926 Love reading ม.ต้น 0.5 1 36/72 พ7 823 Print / xls
47 ก20926 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 0.5 1 33/54 พ7 816 Print / xls
48 ก20926 English on Movie 0.5 1 12/10 พ7 838 Print / xls
49 ก20926 English corner 0.5 1 19/18 พ7 859 Print / xls
50 ก20924 งานปักและงานถัก 0.5 1 33/36 พ7 833 Print / xls
51 ก20924 พับกระดาษญี่ปุ่น 0.5 1 18/18 พ7 868 Print / xls
52 ก20926 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 0.5 1 3/0 พ7 819 Print / xls
53 ก20926 Crossword Games ม.ต้น 0.5 1 19/18 พ7 805 Print / xls
54 ก20926 เรารักโรงเรียน 0.5 1 18/18 พ7 822 Print / xls
55 ก20926 English Speech ม.ต้น 0.5 1 17/18 พ7 832 Print / xls
56 ก20926 บาสเก็ตบอล 0.5 1 21/18 พ7 503 Print / xls
57 ก20920 วอลเล่ย์บอล 0.5 1 46/46 พ7 505 Print / xls
58 ก20920 เทเบิลเทนนิส 0.5 1 65/64 พ7 506 Print / xls
59 ก20920 กรีฑา 0.5 1 8/10 พ7 509 Print / xls
60 ก20922 ดนตรีสากล 0.5 1 9/10 พ7 604 Print / xls
61 ก20922 ศิลปะการแสดง 0.5 1 10/10 พ7 602 Print / xls
62 ก20922 นาฏยลีลา 0.5 1 10/10 พ7 611 Print / xls
63 ก20922 ขับร้อง ม.ต้น 0.5 1 18/18 พ7 609 Print / xls
64 ก20922 Meeting Artรับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 0.5 1 6/18 พ7 655 Print / xls
65 ก20922 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด)ม. ต้น (ถนัดขวา) 0.5 1 13/18 พ7 606 Print / xls
66 ก20922 ลายเส้นภาพไทย 0.5 1 9/10 พ7 603 Print / xls
67 ก20922 วงโยธวาทิต 0.5 1 30/30 พ7 610 Print / xls
68 ก20922 ดนตรีไทยพื้นเมือง 0.5 1 11/10 พ7 651 Print / xls
69 ก20924 ช่างในบ้าน ม.ต้น 0.5 1 18/18 พ7 733 Print / xls
70 ก20924 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 0.5 1 17/18 พ7 735 Print / xls
71 ก20924 การถ่ายภาพ 0.5 1 27/27 พ7 738 Print / xls
72 ก20924 คุ้มครองผู้บริโภค 0.5 1 25/27 พ7 723 Print / xls
73 ก20924 รักษ์ต้นไม้ 0.5 1 33/36 พ7 717 Print / xls
74 ก20924 พิมพ์ดีด ม.ต้น 0.5 1 31/36 พ7 705 Print / xls
75 ก20924 Internet ม.ต้น 0.5 1 15/15 พ7 219 Print / xls
76 ก20924 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 0.5 1 30/30 พ7 714 Print / xls
77 ก20924 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 0.5 1 35/36 พ7 711 Print / xls
78 ก20924 ห้องสมุด 0.5 1 10/27 พ7 719 Print / xls
79 ก20924 งานใบตอง 0.5 1 11/10 พ7 731 Print / xls
80 ก20928 แนะแนว 0.5 1 47/45 พ7 907 Print / xls
81 ก20928 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 0.5 1 19/18 พ7 747 Print / xls
82 ก20924 ประดิดประดอย 0.5 1 11/10 พ7 726 Print / xls
83 ก20924 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 0.5 1 19/18 พ7 811 Print / xls
84 ก20928 ลูกเสือเกียรติยศ 0.5 1 59/60 พ7 406 Print / xls
85 ก20226 ลีลาศ 0.5 1 4/10 พ7 515 Print / xls

TOP

 


รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ก30916 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 0.5 1 8/18 พ7 326 Print / xls
2 ก30916 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 18/36 พ7 301 Print / xls
3 ก30916 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 15/18 พ7 336 Print / xls
4 ก30916 พลังงานทดแทน 0.5 1 11/8 พ7 324 Print / xls
5 ก30916 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 0.5 1 0/8 พ7 342 Print / xls
6 ก30916 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 0.5 1 20/18 พ7 348 Print / xls
7 ก30916 นัทวิทย์คิดสนุก 0.5 1 0/8 พ7 319 Print / xls
8 ก30916 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 18/18 พ7 328 Print / xls
9 ก30916 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 0.5 1 0/8 พ7 337 Print / xls
10 ก30916 Selected Topic สร้างสุข 0.5 1 1/8 พ7 316 Print / xls
11 ก30916 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 10/36 พ7 344 Print / xls
12 ก30916 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 0.5 1 0/17 พ7 341 Print / xls
13 ก30916 นักธรณีรุ่นเยาว์ 0.5 1 0/8 พ7 330 Print / xls
14 ก30916 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 10/18 พ7 345 Print / xls
15 ก30916 Smart Science(รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 0.5 1 36/36 พ7 311 Print / xls
16 ก30914 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 0.5 1 19/62 พ7 225 Print / xls
17 ก30914 A Math 0.5 1 24/44 พ7 232 Print / xls
18 ก30914 คณิตศาสตร์ 0.5 1 66/89 พ7 235 Print / xls
19 ก30914 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 0.5 1 1/10 พ7 212 Print / xls
20 ก30924 ปักริบบิ้นแสนสวย 0.5 1 0/18 พ7 737 Print / xls
21 ก30918 สังคม 0.5 1 9/18 พ7 415 Print / xls
22 ก30918 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 18/18 พ7 405 Print / xls
23 ก30918 จริยธรรม ม.ปลาย 0.5 1 18/36 พ7 433 Print / xls
24 ก30918 สวดมนต์ 0.5 1 22/18 พ7 431 Print / xls
25 ก30918 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 0.5 1 18/36 พ7 429 Print / xls
26 ก30918 รักนิติศาสตร์ 0.5 1 8/8 พ7 410 Print / xls
27 ก30918 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 0.5 1 0/8 พ7 438 Print / xls
28 ก30918 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 0.5 1 5/18 พ7 424 Print / xls
29 ก30918 เศรษฐกิจพอเพียง 0.5 1 3/8 พ7 437 Print / xls
30 ก30918 มารยาทไทย 0.5 1 7/8 พ7 417 Print / xls
31 ก30924 นักสะสม ม.ปลาย 0.5 1 22/18 พ7 152 Print / xls
32 ก30912 ทักษะภาษาไทย 0.5 1 30/36 พ7 126 Print / xls
33 ก30912 วาทศิลป์ เยาวชนยอดนักพูด 0.5 1 4/8 พ7 127 Print / xls
34 ก30912 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 0.5 1 2/8 พ7 128 Print / xls
35 ก30912 ขับร้องทำนองเสนาะ 0.5 1 1/8 พ7 102 Print / xls
36 ก30912 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัยรับเฉพาะ ม.6 0.5 1 18/18 พ7 115 Print / xls
37 ก30912 ปริศนาอักษรไขว้ 0.5 1 34/36 พ7 109 Print / xls
38 ก30912 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 0.5 1 5/18 พ7 103 Print / xls
39 ก30926 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 0.5 1 9/18 พ7 802 Print / xls
40 ก30926 Happy English ม.ปลาย 0.5 1 19/54 พ7 835 Print / xls
41 ก30926 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 0.5 1 26/90 พ7 814 Print / xls
42 ก30926 English from songs ม. ปลาย 0.5 1 18/18 พ7 841 Print / xls
43 ก30924 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 0.5 1 8/36 พ7 827 Print / xls
44 ก30926 English on Movie 0.5 1 19/8 พ7 838 Print / xls
45 ก30926 English corner 0.5 1 17/18 พ7 859 Print / xls
46 ก30924 งานปักและงานถัก 0.5 1 11/18 พ7 833 Print / xls
47 ก30924 พับกระดาษญี่ปุ่น 0.5 1 21/18 พ7 868 Print / xls
48 ก30926 Crossword Games ม.ปลาย 0.5 1 58/72 พ7 811 Print / xls
49 ก30926 เรารักโรงเรียน 0.5 1 7/18 พ7 822 Print / xls
50 ก30920 บาสเก็ตบอล 0.5 1 18/18 พ7 503 Print / xls
51 ก30920 วอลเล่ย์บอล 0.5 1 14/26 พ7 505 Print / xls
52 ก30920 เทเบิลเทนนิส 0.5 1 11/44 พ7 506 Print / xls
53 ก30920 กรีฑา 0.5 1 1/8 พ7 509 Print / xls
54 ก30920 พยาบาล ม.ปลาย(รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 0.5 1 21/18 พ7 909 Print / xls
55 ก30922 ดนตรีสากล 0.5 1 8/8 พ7 604 Print / xls
56 ก30922 ศิลปะการแสดง 0.5 1 4/8 พ7 602 Print / xls
57 ก30922 นาฏยลีลา 0.5 1 8/8 พ7 611 Print / xls
58 ก30922 Meeting Artรับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 0.5 1 3/18 พ7 655 Print / xls
59 ก30922 ลายเส้นภาพไทย 0.5 1 8/8 พ7 603 Print / xls
60 ก30922 วงโยธวาทิต 0.5 1 2/10 พ7 610 Print / xls
61 ก30922 ดนตรีไทยพื้นเมือง 0.5 1 3/8 พ7 651 Print / xls
62 ก30924 การถ่ายภาพ 0.5 1 27/27 พ7 738 Print / xls
63 ก30924 คุ้มครองผู้บริโภค 0.5 1 9/27 พ7 723 Print / xls
64 ก30924 รักษ์ต้นไม้ 0.5 1 15/36 พ7 717 Print / xls
65 ก30924 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 0.5 1 18/18 พ7 703 Print / xls
66 ก30924 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย(รับเฉพาะนักเรียนห้อง 4/7 , 5/7และ 6/7) 0.5 1 28/54 พ7 709 Print / xls
67 ก30924 คอมพิวเตอร์ ม.ปลายรับเฉพาะ ม.4/7 0.5 1 5/30 พ7 716 Print / xls
68 ก30924 Digital Art ม.ปลาย 0.5 1 18/18 พ7 743 Print / xls
69 ก30924 ห้องสมุด 0.5 1 0/27 พ7 719 Print / xls
70 ก30924 งานใบตอง 0.5 1 6/8 พ7 731 Print / xls
71 ก30928 แนะแนว 0.5 1 45/45 พ7 907 Print / xls
72 ก30928 จิตอาสา ม.ปลาย 0.5 1 18/18 พ7 745 Print / xls
73 ก30924 ประดิดประดอย 0.5 1 9/8 พ7 726 Print / xls
74 ก30226 ลีลาศ 0.5 1 3/8 พ7 515 Print / xls

TOP