* หมดเวลาลงทะเบียน/แก้ไข *
  วิชาเรียนเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม  
 
 
กำลังใช้งานอยู่ : 2 คน


ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


คำชี้แจงการเลือกเรียนรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

1. ให้นักเรียนเลือกเรียนกิจกรรมคนละ 1 คาบ (พ7)
    ยกเว้นนักเรียนที่เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ไม่ต้องเลือก

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ก30916 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
0.5 1 18 พ7 326 ชีววิทยา 1
2 ก30916 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย
0.5 1 36 พ7 301 วิทย์ 6,เคมี1,BC
3 ก30916 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย
0.5 1 18 พ7 336 ฟิสิกส์ 1
4 ก30916 พลังงานทดแทน
0.5 1 8 พ7 324 วิทย์ 4
5 ก30916 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก
0.5 1 8 พ7 342 921
6 ก30916 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
0.5 1 18 พ7 348 ห้องพฤกษศาสตร์
7 ก30916 นัทวิทย์คิดสนุก
0.5 1 8 พ7 319 วิทย์ 3
8 ก30916 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย
0.5 1 18 พ7 328 เคมี 2
9 ก30916 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์
0.5 1 8 พ7 337 ห้องวิจัยอาคารบวรวิทย์
10 ก30916 Selected Topic สร้างสุข
0.5 1 8 พ7 316 ห้องหน้าลิฟต์ ตึก 9 ชั้น 2
11 ก30916 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย
0.5 1 36 พ7 344 วิทย์ 1
12 ก30916 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
0.5 1 17 พ7 341 ห้องโลกดาราศาสตร์
13 ก30916 นักธรณีรุ่นเยาว์
0.5 1 8 พ7 330 ห้องปฏิบัติการโลกและดาราศาสตร์
14 ก30916 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย
0.5 1 18 พ7 345 ชีวะ 2
15 ก30916 Smart Science(รับเฉพาะนักเรียน Smart S
cience ม.ปลาย)
0.5 1 36 พ7 311 ห้องพักครูวิทย์ฯ ล่าง
16 ก30914 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่าน
ั้น)
0.5 1 62 พ7 225 ศูนย์คณิตศาสตร์
17 ก30914 A Math
0.5 1 44 พ7 232 631632633
18 ก30914 คณิตศาสตร์
0.5 1 89 พ7 235 641, 642, 643,644, 645
19 ก30914 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย
0.5 1 10 พ7 212 635
20 ก30924 ปักริบบิ้นแสนสวย
0.5 1 18 พ7 737 925
21 ก30918 สังคม
0.5 1 18 พ7 415 322
22 ก30918 ประวัติศาสตร์
0.5 1 18 พ7 405 311
23 ก30918 จริยธรรม ม.ปลาย
0.5 1 36 พ7 433 341
24 ก30918 สวดมนต์
0.5 1 18 พ7 431 331
25 ก30918 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย
0.5 1 36 พ7 429 321
26 ก30918 รักนิติศาสตร์
0.5 1 8 พ7 410 326
27 ก30918 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น
0.5 1 8 พ7 438 128
28 ก30918 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย
0.5 1 18 พ7 424 316
29 ก30918 เศรษฐกิจพอเพียง
0.5 1 8 พ7 437 323
30 ก30918 มารยาทไทย
0.5 1 8 พ7 417 124
31 ก30924 นักสะสม ม.ปลาย
0.5 1 18 พ7 152 723
32 ก30912 ทักษะภาษาไทย
0.5 1 36 พ7 126 ศูนย์ไทย 1
33 ก30912 วาทศิลป์ เยาวชนยอดนักพูด
0.5 1 8 พ7 127 738
34 ก30912 ภาษาล้านนา (คำเมือง)
0.5 1 8 พ7 128 725
35 ก30912 ขับร้องทำนองเสนาะ
0.5 1 8 พ7 102 731
36 ก30912 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัยรับเฉพาะ ม.6
0.5 1 18 พ7 115 724
37 ก30912 ปริศนาอักษรไขว้
0.5 1 36 พ7 109 737 - 738
38 ก30912 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
0.5 1 18 พ7 103 ใต้ตึก 7 ฝั่งร้านถ่ายเอกสาร
39 ก30926 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน
0.5 1 18 พ7 802 842
40 ก30926 Happy English ม.ปลาย
0.5 1 54 พ7 835 832
41 ก30926 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย
0.5 1 90 พ7 814 ศูนย์จีน
42 ก30926 English from songs ม. ปลาย
0.5 1 18 พ7 841 825
43 ก30924 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย
0.5 1 36 พ7 827 834
44 ก30926 English on Movie
0.5 1 8 พ7 838 เกษมโชค
45 ก30926 English corner
0.5 1 18 พ7 859 826
46 ก30924 งานปักและงานถัก
0.5 1 18 พ7 833 924 - 925
47 ก30924 พับกระดาษญี่ปุ่น
0.5 1 18 พ7 868 939
48 ก30926 Crossword Games ม.ปลาย
0.5 1 72 พ7 811 822
49 ก30926 เรารักโรงเรียน
0.5 1 18 พ7 822 935
50 ก30920 บาสเก็ตบอล
0.5 1 18 พ7 503 ศูนย์กีฬาชั้นบน
51 ก30920 วอลเล่ย์บอล
0.5 1 26 พ7 505 วิบูลย์พล 1
52 ก30920 เทเบิลเทนนิส
0.5 1 44 พ7 506 ศูนย์กีฬา
53 ก30920 กรีฑา
0.5 1 8 พ7 509 ศูนย์กีฬา
54 ก30920 พยาบาล ม.ปลาย(รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ป
ลาย)
0.5 1 18 พ7 909 843
55 ก30922 ดนตรีสากล
0.5 1 8 พ7 604 ดนตรี อาคารบุญชู
56 ก30922 ศิลปะการแสดง
0.5 1 8 พ7 602 นาฏศิลป์ 1
57 ก30922 นาฏยลีลา
0.5 1 8 พ7 611 นาฏศิลป์ 2
58 ก30922 Meeting Artรับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเ
ศษด้านศิลปะ
0.5 1 18 พ7 655 ลานศิลป์ 2
59 ก30922 ลายเส้นภาพไทย
0.5 1 8 พ7 603 หน้าห้องศิลปะ
60 ก30922 วงโยธวาทิต
0.5 1 10 พ7 610 ลานดนตรี 1
61 ก30922 ดนตรีไทยพื้นเมือง
0.5 1 8 พ7 651 ห้องดนตรีไทยพื้นเมือง
62 ก30924 การถ่ายภาพ
0.5 1 27 พ7 738 เกษมชัย
63 ก30924 คุ้มครองผู้บริโภค
0.5 1 27 พ7 723 อาคารคหกรรม
64 ก30924 รักษ์ต้นไม้
0.5 1 36 พ7 717 สวนสมเด็จย่าฯ
65 ก30924 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6
0.5 1 18 พ7 703 111
66 ก30924 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย(รับเฉพาะนัก
เรียนห้อง 4/7 , 5/7แ
0.5 1 54 พ7 709 ห้องคอม 5
67 ก30924 คอมพิวเตอร์ ม.ปลายรับเฉพาะ ม.4/7
0.5 1 30 พ7 716 945
68 ก30924 Digital Art ม.ปลาย
0.5 1 18 พ7 743 931
69 ก30924 ห้องสมุด
0.5 1 27 พ7 719 ห้องสมุด
70 ก30924 งานใบตอง
0.5 1 8 พ7 731 อาคารกุศลเกษม(คหกรรม)
71 ก30928 แนะแนว
0.5 1 45 พ7 907 แนะแนว,324,325
72 ก30928 จิตอาสา ม.ปลาย
0.5 1 18 พ7 745 ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
73 ก30924 ประดิดประดอย
0.5 1 8 พ7 726 924
74 ก30226 ลีลาศ
0.5 1 8 พ7 515 ห้องสุขศึกษา