โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20925      ชื่อวิชา : เรารักโรงเรียน      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48817   ด.ช. ภูมินทร์ ฟองเเพร่  2  6 Wed, 15 May 2019 14:20:40 +0700
2 48859   ด.ช. ศรุต ปิดตาฝ้าย  2  7 Wed, 29 May 2019 14:19:52 +0700
3 48861   ด.ช. เอกธนัช สุขรัตน์  2  7 Wed, 15 May 2019 12:20:02 +0700
4 48864   ด.ญ. ชัชฎาพร ธาตุไชย  2  7 Wed, 15 May 2019 10:03:41 +0700
5 48872   ด.ญ. พรไพลิน เทียมเย็น  2  7 Wed, 15 May 2019 09:56:34 +0700
6 48963   ด.ช. คีเเกน คาโนบิ สตูฟส์  2  10 Wed, 15 May 2019 14:48:24 +0700
7 48973   ด.ช. พงศ์ปณต อุดใจ  2  10 Wed, 15 May 2019 14:47:56 +0700
8 48975   ด.ช. พีรณัฐ สุภาพ  2  10 Wed, 15 May 2019 10:17:50 +0700
9 49403   ด.ช. ธนธิป เสียงดี  2  13 Wed, 15 May 2019 12:18:32 +0700
10 49635   ด.ญ. ชฎาธาร เศรษฐบุตร  1  5 Wed, 15 May 2019 10:10:27 +0700
11 49639   ด.ญ. ณัฎฐนิช ซ้ายยศ  1  5 Thu, 16 May 2019 21:22:56 +0700
12 49644   ด.ญ. ปวริศา ปกรณ์สกุล  1  5 Wed, 15 May 2019 10:08:48 +0700
13 49757   ด.ช. พิชญะ เม่นสุวรรณ์  1  8 Wed, 15 May 2019 15:49:08 +0700
14 49786   ด.ญ. ศิรภัสสร ดวงประภา  1  8 Wed, 15 May 2019 15:47:14 +0700