โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30921      ชื่อวิชา : วงโยธวาทิต      ห้องเรียน : ลานดนตรี 1      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46434   น.ส. เจสติน กาวิจิตรแทน  5  2 Tue, 14 May 2019 09:06:35 +0700
2 46495   น.ส. เพียงฤทัย ปวงทุเลา  5  14 Thu, 23 May 2019 19:13:56 +0700
3 46578   น.ส. กัญญพัช ขันคำตั้ง  5  14 Tue, 14 May 2019 09:04:41 +0700
4 46669   น.ส. กมลลักษณ์ เป็งงำเมือง  5  14 Tue, 14 May 2019 09:04:45 +0700
5 46902   น.ส. จัสมิน กาวิจิตรแทน  5  2 Tue, 14 May 2019 09:01:30 +0700
6 47345   น.ส. นิชาภา วงศ์ใหญ่  4  14 Thu, 16 May 2019 09:22:17 +0700
7 47451   นาย ชินวัตร สุขพี้  4  14 Tue, 14 May 2019 16:58:01 +0700
8 47599   นาย วุฒิพันธุ์ เตชะคำ  4  12 Thu, 16 May 2019 13:56:42 +0700