โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20921      ชื่อวิชา : นาฏยลีลา      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47934   ด.ช. ศุภกร พินิจผล 3 3 Wed, 15 May 2019 09:04:59 +0700
2 47981   ด.ช. อันดา ยังปากน้ำ 3 4 Wed, 15 May 2019 09:11:37 +0700
3 48472   ด.ญ. ธนภรณ์  พันธุ์หอม 3 15 Wed, 15 May 2019 09:09:56 +0700
4 48622   ด.ญ. ณัชชา โตสงวน 2 1 Wed, 15 May 2019 10:49:55 +0700
5 49294   ด.ญ. ปารชญา หมื่นตาบุตร 2 18 Wed, 15 May 2019 09:53:43 +0700
6 49296   ด.ญ. พัชราภา ชัยเนตร์ 2 18 Wed, 15 May 2019 09:21:29 +0700
7 49300   ด.ญ. สาริศา บัวรวย 2 18 Wed, 15 May 2019 09:18:57 +0700
8 50116   ด.ญ. อภิษฎา เรือนแก้ว 1 16 Wed, 15 May 2019 09:22:19 +0700