โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30921      ชื่อวิชา : วงโยธวาทิต      ห้องเรียน : ลานดนตรี 1      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46434   น.ส. เจสติน กาวิจิตรแทน 5 2 Tue, 14 May 2019 09:06:35 +0700
2 46495   น.ส. เพียงฤทัย ปวงทุเลา 5 14 Thu, 23 May 2019 19:13:56 +0700
3 46578   น.ส. กัญญพัช ขันคำตั้ง 5 14 Tue, 14 May 2019 09:04:41 +0700
4 46669   น.ส. กมลลักษณ์ เป็งงำเมือง 5 14 Tue, 14 May 2019 09:04:45 +0700
5 46902   น.ส. จัสมิน กาวิจิตรแทน 5 2 Tue, 14 May 2019 09:01:30 +0700
6 47345   น.ส. นิชาภา วงศ์ใหญ่ 4 14 Thu, 16 May 2019 09:22:17 +0700
7 47451   นาย ชินวัตร สุขพี้ 4 14 Tue, 14 May 2019 16:58:01 +0700
8 47599   นาย วุฒิพันธุ์ เตชะคำ 4 12 Thu, 16 May 2019 13:56:42 +0700