* หมดเวลาแก้ไข *
 

กำลังใช้งานอยู่ : 3 คน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


คำชี้แจงการเลือกเรียนรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

1. นักเรียนเลือกเรียนกิจกรรมให้ครบ 2 คาบ

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0.5 1 660 พ6 0
2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0.5 1 400 พ6 0
3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0.5 1 380 พ6 0
4 ก30911 ทักษะภาษาไทย 0.5 1 32 พ7 126 ศูนย์ไทย 1
5 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 0.5 1 8 พ7 128 725
6 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 0.5 1 16 พ7 115 724
7 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 0.5 1 16 พ7 109 737
8 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 0.5 1 8 พ7 103
9 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 0.5 1 32 พ7 225 ศูนย์คณิตศาสตร์
10 ก30913 A Math 0.5 1 32 พ7 232 631632633
11 ก30913 คณิตศาสตร์ 0.5 1 48 พ7 224 641, 642, 643,644, 645
12 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 0.5 1 16 พ7 326 ชีววิทยา 1
13 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 32 พ7 301 วิทย์ 6,เคมี1,BC
14 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 16 พ7 336 ฟิสิกส์ 1
15 ก30915 พลังงานทดแทน 0.5 1 8 พ7 324 วิทย์ 4
16 ก30915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 0.5 1 8 พ7 342
17 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 0.5 1 16 พ7 329 ห้องพฤกษศาสตร์
18 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 16 พ7 306 เคมี 2
19 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 0.5 1 8 พ7 337 ห้องวิจัยอาคารบวรวิทย์
20 ก30915 Selected Topic สร้างสุข 0.5 1 8 พ7 316 921
21 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 16 พ7 344 วิทย์ 1
22 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 0.5 1 16 พ7 341 ห้องโลกดาราศาสตร์
23 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 16 พ7 345 ชีวะ 2
24 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 0.5 1 32 พ7 311 ห้องพักครูวิทย์ฯ ล่าง
25 ก30917 สังคม 0.5 1 16 พ7 415 หน้าห้องพักครู
26 ก30917 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 16 พ7 405 311
27 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 0.5 1 32 พ7 433 341
28 ก30917 สวดมนต์ 0.5 1 8 พ7 431 331
29 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 0.5 1 32 พ7 429 321
30 ก30917 รักนิติศาสตร์ 0.5 1 16 พ7 410 326
31 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 0.5 1 16 พ7 424 316
32 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 0.5 1 8 พ7 437
33 ก30917 มารยาทไทย 0.5 1 8 พ7 417
34 ก30919 สมาธิสร้างสุข 0.5 1 8 พ7 879 821
35 ก30919 บาสเก็ตบอล 0.5 1 8 พ7 503 ศูนย์กีฬา ชั้นบน
36 ก30919 วอลเล่ย์บอล 0.5 1 16 พ7 505 วิบูลย์พล 1
37 ก30919 เทเบิลเทนนิส 0.5 1 16 พ7 506 ศูนย์กีฬา
38 ก30919 กรีฑา 0.5 1 8 พ7 509 ศูนย์กีฬา
39 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 0.5 1 16 พ7 909 843
40 ก30919 ลีลาศ 0.5 1 8 พ7 515 ใต้ถุนอาคารบุญชู
41 ก30921 ดนตรีสากล 0.5 1 8 พ7 604 ดนตรี อาคารบุญชู
42 ก30921 ศิลปะการแสดง 0.5 1 16 พ7 602 นาฏศิลป์ 1
43 ก30921 นาฏยลีลา 0.5 1 8 พ7 611
44 ก30921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 0.5 1 8 พ7 655 ลานศิลป์ 2
45 ก30921 จิตอาสาศิลป์ 0.5 1 8 พ7 608 ศิลป์ 2
46 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 0.5 1 8 พ7 603 หน้าห้องศิลปะ
47 ก30921 วงโยธวาทิต 0.5 1 10 พ7 610 ลานดนตรี 1
48 ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 0.5 1 8 พ7 651 ห้องดนตรีไทยพื้นเมือง
49 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 0.5 1 16 พ7 737 925
50 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 0.5 1 32 พ7 114 723
51 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 0.5 1 32 พ7 827 834
52 ก30923 งานปักและงานถัก 0.5 1 16 พ7 833 924 - 925
53 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 0.5 1 16 พ7 868 939
54 ก30923 ช่างอุตสาหกรรม 0.5 1 8 พ7 734 ช่างยนต์
55 ก30923 การถ่ายภาพ 0.5 1 16 พ7 738 เกษมชัย
56 ก30923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 0.5 1 8 พ7 744 โรงงานช่างไม้-ก่อสร้าง
57 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 0.5 1 16 พ7 723 อาคารคหกรรม
58 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 0.5 1 16 พ7 748 สวนสมเด็จย่าฯ
59 ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 0.5 1 16 พ7 703 111
60 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 0.5 1 32 พ7 709 ห้องคอม 5
61 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 0.5 1 32 พ7 716 945
62 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 0.5 1 16 พ7 743 931
63 ก30923 ห้องสมุด 0.5 1 16 พ7 729 ห้องสมุด
64 ก30923 งานใบตอง 0.5 1 8 พ7 731 ห้องพัสดุ
65 ก30925 ภาษาเยอรมัน 0.5 1 8 พ7 825 731
66 ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 0.5 1 8 พ7 802 842
67 ก30925 English from songs ม. ปลาย 0.5 1 16 พ7 841 825
68 ก30925 Happy English ม.ปลาย 0.5 1 48 พ7 835 832
69 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 0.5 1 64 พ7 814 ศูนย์จีน
70 ก30925 English on Movie 0.5 1 8 พ7 838 เกษมโชค
71 ก30925 English corner 0.5 1 16 พ7 859 826
72 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 0.5 1 32 พ7 811 822
73 ก30925 เรารักโรงเรียน 0.5 1 16 พ7 822
74 ก30927 แนะแนว 0.5 1 32 พ7 910 แนะแนว,324,325
75 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 0.5 1 16 พ7 745 ประดิษฐ์ 2