* หมดเวลาแก้ไข *
 

กำลังใช้งานอยู่ : 16 คน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


คำชี้แจงการเลือกเรียนรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

1. นักเรียนชั้น ม.1 ต้องเลือกกิจกรรมสี่เหล่าคนละ 1 คาบ(พ8)
2. นักเรียนทุกคนเลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมเพียง 1 คาบ(พ7)

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ก20903 ลูกเสือปี 1 0.5 1 335 พ8 835
2 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 0.5 1 125 พ8 834
3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0.5 1 125 พ8 229
4 ก20905 เนตรนารีปี 1 0.5 1 125 พ8 304
5 ก20911 ทักษะภาษาไทย 0.5 1 64 พ7 126 ศูนย์ไทย 1
6 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 0.5 1 32 พ7 104 ศูนย์ไทย 2
7 ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 0.5 1 8 พ7 128 725
8 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 0.5 1 32 พ7 109 737
9 ก20911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 0.5 1 8 พ7 103
10 ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 0.5 1 16 พ7 746 ห้องเรียนร่วม
11 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 0.5 1 96 พ7 225 ศูนย์คณิตศาสตร์
12 ก20913 A Math 0.5 1 80 พ7 232 631632633
13 ก20913 คณิตศาสตร์ 0.5 1 160 พ7 224 641, 642, 643,644, 645
14 ก20913 หมากรุก ม.ต้น 0.5 1 16 พ7 217 833
15 ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 0.5 1 16 พ7 228
16 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 0.5 1 16 พ7 326 ชีววิทยา 1
17 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 16 พ7 339 วิทย์ 6,เคมี1,BC
18 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 16 พ7 347 ฟิสิกส์ 1
19 ก20915 พลังงานทดแทน 0.5 1 8 พ7 324 วิทย์ 4
20 ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 0.5 1 8 พ7 342
21 ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 0.5 1 16 พ7 346 วิทย์ 2
22 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 0.5 1 48 พ7 329 ห้องพฤกษศาสตร์
23 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 0.5 1 48 พ7 334 วิทย์ 6
24 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 16 พ7 304 เคมี 2
25 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 16 พ7 323 วิทย์ 7
26 ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 0.5 1 8 พ7 337 ห้องวิจัยอาคารบวรวิทย์
27 ก20915 Selected Topic สร้างสุข 0.5 1 8 พ7 316 921
28 ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 16 พ7 305 วิทย์ 1
29 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 0.5 1 32 พ7 341 ห้องโลกดาราศาสตร์
30 ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 16 พ7 318 ชีว 2
31 ก20917 สังคม 0.5 1 16 พ7 415 หน้าห้องพักครู
32 ก20917 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 16 พ7 405 311
33 ก20917 สวดมนต์ 0.5 1 8 พ7 431 331
34 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 0.5 1 32 พ7 435 321
35 ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 0.5 1 32 พ7 419 314
36 ก20917 รักนิติศาสตร์ 0.5 1 16 พ7 410 326
37 ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 0.5 1 16 พ7 414 316
38 ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 0.5 1 8 พ7 437
39 ก20917 มารยาทไทย 0.5 1 8 พ7 417
40 ก20919 สมาธิสร้างสุข 0.5 1 8 พ7 879 821
41 ก20919 บาสเก็ตบอล 0.5 1 8 พ7 503 ศูนย์กีฬา ชั้นบน
42 ก20919 วอลเล่ย์บอล 0.5 1 32 พ7 505 วิบูลย์พล 1
43 ก20919 เทเบิลเทนนิส 0.5 1 48 พ7 506 ศูนย์กีฬา
44 ก20919 กรีฑา 0.5 1 8 พ7 509 ศูนย์กีฬา
45 ก20919 ลีลาศ 0.5 1 8 พ7 515 ใต้ถุนอาคารบุญชู
46 ก20921 ดนตรีสากล 0.5 1 8 พ7 604 ดนตรี อาคารบุญชู
47 ก20921 ศิลปะการแสดง 0.5 1 16 พ7 602 นาฏศิลป์ 1
48 ก20921 นาฏยลีลา 0.5 1 8 พ7 611
49 ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 0.5 1 16 พ7 609 ศิลปะ 2
50 ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 0.5 1 8 พ7 655 ลานศิลป์ 2
51 ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 0.5 1 16 พ7 606 ศิลป์ 1
52 ก20921 จิตอาสาศิลป์ 0.5 1 8 พ7 608 ศิลป์ 2
53 ก20921 ลายเส้นภาพไทย 0.5 1 8 พ7 603 หน้าห้องศิลปะ
54 ก20921 วงโยธวาทิต 0.5 1 30 พ7 610 ลานดนตรี 1
55 ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 0.5 1 8 พ7 651 ห้องดนตรีไทยพื้นเมือง
56 ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 0.5 1 16 พ7 309 วิทย์ 5
57 ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 0.5 1 16 พ7 737 925
58 ก20923 นักสะสม ม.ต้น 0.5 1 32 พ7 116 722
59 ก20923 งานปักและงานถัก 0.5 1 32 พ7 833 924 - 925
60 ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 0.5 1 16 พ7 868 939
61 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 0.5 1 16 พ7 733 ช่างไฟฟ้า
62 ก20923 ช่างอุตสาหกรรม 0.5 1 8 พ7 734 ช่างยนต์
63 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 0.5 1 16 พ7 735 ห้องเขียนแบบ
64 ก20923 การถ่ายภาพ 0.5 1 32 พ7 738 เกษมชัย
65 ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 0.5 1 8 พ7 744 โรงงานช่างไม้-ก่อสร้าง
66 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 0.5 1 32 พ7 723 อาคารคหกรรม
67 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 0.5 1 32 พ7 748 สวนสมเด็จย่าฯ
68 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 0.5 1 16 พ7 718 เรือนเพาะชำข้างห้องปกครอง
69 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 0.5 1 32 พ7 705 พิมพ์ดีด
70 ก20923 Internet ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 219 ห้อง Internet
71 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 0.5 1 30 พ7 714 ห้องคอม 1
72 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 0.5 1 32 พ7 711 ห้องคอม 2
73 ก20923 ห้องสมุด 0.5 1 32 พ7 729 ห้องสมุด
74 ก20923 งานใบตอง 0.5 1 8 พ7 731 ห้องพัสดุ
75 ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 0.5 1 16 พ7 811 ห้องสหกรณ์
76 ก20925 ภาษาเยอรมัน 0.5 1 8 พ7 825 731
77 ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 0.5 1 8 พ7 802 842
78 ก20925 English Program (เฉพาะนักเรียน EP ม.1/16 เท่านั้น) 0.5 1 32 พ7 836 836
79 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 0.5 1 48 พ7 810 821
80 ก20925 Love reading ม.ต้น 0.5 1 16 พ7 823 ศูนย์ภาษาอังกฤษ
81 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 0.5 1 64 พ7 816 831
82 ก20925 English on Movie 0.5 1 8 พ7 838 เกษมโชค
83 ก20925 English corner 0.5 1 16 พ7 859 826
84 ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 0.5 1 16 พ7 819 844
85 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 0.5 1 32 พ7 805 826
86 ก20925 เรารักโรงเรียน 0.5 1 16 พ7 822
87 ก20925 English Speech ม.ต้น 0.5 1 16 พ7 832 923
88 ก20927 แนะแนว 0.5 1 64 พ7 910 แนะแนว,324,325
89 ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 0.5 1 16 พ7 747 ประดิษฐ์ 1
90 ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 0.5 1 60 พ7 406 314