หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 3 คน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. นักเรียนทุกคนเลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมเพียง 1 คาบ(อ7)

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ก30916 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 20 พ7 326 ชีววิทยา 1
2 ก30916 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 20 พ7 301 วิทย์ 6,เคมี1,BC
3 ก30916 Exchange Physics ม.ปลาย 0.5 1 40 พ7 336 ฟิสิกส์ 1
4 ก30916 พลังงานทดแทน 0.5 1 10 พ7 324 วิทย์ 4
5 ก30916 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 0.5 1 10 พ7 342
6 ก30916 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 0.5 1 40 พ7 329 ห้องพฤกษศาสตร์
7 ก30916 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 20 พ7 306 เคมี 2
8 ก30916 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 0.5 1 10 พ7 337 ห้องวิจัยอาคารบวรวิทย์
9 ก30916 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 20 พ7 344 วิทย์ 1
10 ก30916 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 0.5 1 40 พ7 341 ห้องโลกดาราศาสตร์
11 ก30916 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 20 พ7 345 วิทย์ 7
12 ก30916 Smart Science(รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 0.5 1 40 พ7 311 ห้องพักครูวิทย์ฯ ล่าง
13 ก30914 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 0.5 1 80 พ7 225 ศูนย์คณิตศาสตร์
14 ก30914 A Math 0.5 1 60 พ7 232 631632633
15 ก30914 คณิตศาสตร์ 0.5 1 100 พ7 205 641, 642, 643,644, 645
16 ก30924 ปักริบบิ้นแสนสวย ม.ปลาย 0.5 1 20 พ7 737 925
17 ก30918 สังคม 0.5 1 10 พ7 415 หน้าห้องพักครู
18 ก30918 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 10 พ7 405 311
19 ก30918 จริยธรรม ม.ปลาย 0.5 1 20 พ7 433 341
20 ก30918 โลกสวยด้วยมือเรา 0.5 1 10 พ7 413 315
21 ก30918 สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 0.5 1 10 พ7 431 331
22 ก30918 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 0.5 1 40 พ7 429 321
23 ก30918 รักนิติศาสตร์ 0.5 1 20 พ7 410 326
24 ก30918 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 0.5 1 20 พ7 424 316
25 ก30918 เศรษฐศาสตร์ 0.5 1 10 พ7 426 326
26 ก30918 เศรษฐกิจพอเพียง 0.5 1 10 พ7 437
27 ก30924 นักสะสม ม.ปลาย 0.5 1 40 พ7 114 723
28 ก30912 ทักษะภาษาไทย 0.5 1 40 พ7 126 ศูนย์ไทย 1
29 ก30912 คนรักษ์คำเมือง ม.ปลาย 0.5 1 20 พ7 128 725
30 ก30912 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัยรับเฉพาะ ม.6 0.5 1 20 พ7 115 ศูนย์ไทย 1,2
31 ก30912 ปริศนาอักษรไขว้ 0.5 1 30 พ7 109 737
32 ก30912 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 0.5 1 10 พ7 103
33 ก30926 ภาษาเยอรมัน 0.5 1 10 พ7 825 731
34 ก30926 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 0.5 1 20 พ7 802 842
35 ก30926 English from songs ม. ปลาย 0.5 1 20 พ7 841 825
36 ก30926 Happy English ม.ปลาย 0.5 1 60 พ7 835 832
37 ก30926 ร้องเพลงจีน 0.5 1 40 พ7 814 ศูนย์จีน
38 ก30926 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 0.5 1 40 พ7 827 834
39 ก30926 English on Movie 0.5 1 10 พ7 838 เกษมโชค
40 ก30926 English corner 0.5 1 10 พ7 859 826
41 ก30924 งานปักและงานถัก 0.5 1 40 พ7 809 924 - 925
42 ก30924 พับกระดาษญี่ปุ่น 0.5 1 10 พ7 868 939
43 ก30926 Crossword Games ม.ปลาย 0.5 1 40 พ7 811 822
44 ก30920 สมาธิสร้างสุข 0.5 1 15 พ7 879 821
45 ก30920 บาสเก็ตบอล 0.5 1 10 พ7 503 ศูนย์กีฬา ชั้นบน
46 ก30920 วอลเล่ย์บอล 0.5 1 20 พ7 505 วิบูลย์พล 1
47 ก30920 เทเบิลเทนนิส 0.5 1 40 พ7 506 ศูนย์กีฬา
48 ก30920 พยาบาล ม.ปลาย(รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 0.5 1 20 พ7 909 843
49 ก30920 ลีลาศ 0.5 1 10 พ7 515 ใต้ถุนอาคารบุญชู
50 ก30922 ดนตรีสากล 0.5 1 10 พ7 604 ดนตรี อาคารบุญชู
51 ก30922 ศิลปะการแสดง 0.5 1 20 พ7 602 นาฏศิลป์ 1
52 ก30922 Meeting Artรับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 0.5 1 10 พ7 655 ลานศิลป์ 2
53 ก30922 Story Art BWS 0.5 1 10 พ7 608 ศิลป์ 2
54 ก30922 ลายเส้นภาพไทย 0.5 1 10 พ7 603 หน้าห้องศิลปะ
55 ก30922 วงโยธวาทิต 0.5 1 10 พ7 610 ลานดนตรี 1
56 ก30922 ดนตรีไทยพื้นเมือง 0.5 1 10 พ7 651 ห้องดนตรีไทยพื้นเมือง
57 ก30924 ช่างในบ้าน 0.5 1 10 พ7 733 ช่างไฟฟ้า
58 ก30924 ช่างอุตสาหกรรม 0.5 1 10 พ7 734 ช่างยนต์
59 ก30924 การถ่ายภาพ 0.5 1 40 พ7 738 เกษมชัย
60 ก30924 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 0.5 1 10 พ7 744 โรงงานช่างไม้-ก่อสร้าง
61 ก30924 วิทยุสมัครเล่น ม.ปลาย 0.5 1 40 พ7 742 โรงงานอุตสาหกรรม
62 ก30924 คุ้มครองผู้บริโภค 0.5 1 20 พ7 723 อาคารคหกรรม
63 ก30924 รักษ์ต้นไม้ 0.5 1 20 พ7 717 สวนสมเด็จย่าฯ
64 ก30924 พิมพ์ดีด 0.5 1 20 พ7 705 พิมพ์ดีด
65 ก30924 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 0.5 1 20 พ7 709 ห้องคอม 5
66 ก30924 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 0.5 1 30 พ7 716 945
67 ก30924 Digital Art ม.ปลาย 0.5 1 20 พ7 743 931
68 ก30924 ห้องสมุด 0.5 1 20 พ7 729 ห้องสมุด
69 ก30924 งานใบตอง 0.5 1 10 พ7 731 ห้องพัสดุ
70 ก30928 แนะแนว 0.5 1 80 พ7 907 แนะแนว,324,325
71 ก30928 จิตอาสา ม.ปลาย 0.5 1 20 พ7 745 ประดิษฐ์ 2