หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 2 คน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1. นักเรียนทุกคนเลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมเพียง 1 คาบ(อ7)

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ก20916 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 20 พ7 310 ชีววิทยา 2
2 ก20916 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 20 พ7 339 วิทย์ 6,เคมี1,BC
3 ก20916 พลังงานทดแทน 0.5 1 10 พ7 324 วิทย์ 4
4 ก20916 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 0.5 1 10 พ7 342
5 ก20916 เคมีคำนวณ ม.ต้น 0.5 1 20 พ7 346 วิทย์ 2
6 ก20916 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 0.5 1 40 พ7 329 ห้องพฤกษศาสตร์
7 ก20916 นิเวศวิทยา ม.ต้น 0.5 1 40 พ7 334 วิทย์ 6
8 ก20916 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 20 พ7 304 เคมี 2
9 ก20916 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 20 พ7 323 วิทย์ 7
10 ก20916 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 0.5 1 10 พ7 337 ห้องวิจัยอาคารบวรวิทย์
11 ก20916 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 20 พ7 305 วิทย์ 1
12 ก20916 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 0.5 1 20 พ7 341 ห้องโลกดาราศาสตร์
13 ก20916 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 20 พ7 318 ชีว 2
14 ก20916 นักวิทย์คิดสนุก ม.ต้น 0.5 1 20 พ7 319 เคมี 1
15 ก20924 พับกระดาษ ม.ต้น 0.5 1 20 พ7 309 วิทย์ 5
16 ก20914 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 0.5 1 60 พ7 225 ศูนย์คณิตศาสตร์
17 ก20914 A Math 0.5 1 60 พ7 232 631632633
18 ก20914 คณิตศาสตร์ 0.5 1 80 พ7 205 641, 642, 643,644, 645
19 ก20914 หมากรุก ม.ต้น 0.5 1 20 พ7 217 833
20 ก20914 เถ้าแก่น้อย ม.ต้น 0.5 1 20 พ7 215 332
21 ก20914 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น 0.5 1 20 พ7 228
22 ก20918 สังคม 0.5 1 10 พ7 415 หน้าห้องพักครู
23 ก20918 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 10 พ7 405 311
24 ก20918 โลกสวยด้วยมือเรา 0.5 1 10 พ7 413 315
25 ก20918 สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 0.5 1 10 พ7 431 331
26 ก20918 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 0.5 1 40 พ7 435 321
27 ก20918 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 0.5 1 60 พ7 419 314
28 ก20918 รักนิติศาสตร์ 0.5 1 20 พ7 410 326
29 ก20918 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 0.5 1 20 พ7 414 316
30 ก20918 เศรษฐศาสตร์ 0.5 1 10 พ7 426 326
31 ก20918 เศรษฐกิจพอเพียง 0.5 1 10 พ7 437
32 ก20924 นักสะสม ม.ต้น 0.5 1 40 พ7 116 722
33 ก20912 ทักษะภาษาไทย 0.5 1 20 พ7 126 ศูนย์ไทย 1
34 ก20912 หนอนหนังสือ ม.ต้น 0.5 1 40 พ7 104 ศูนย์ไทย 2
35 ก20912 ปริศนาอักษรไขว้ 0.5 1 30 พ7 109 737
36 ก20912 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 0.5 1 10 พ7 103
37 ก20912 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 0.5 1 20 พ7 746 ห้องเรียนร่วม
38 ก20926 ภาษาเยอรมัน 0.5 1 10 พ7 825 731
39 ก20926 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 0.5 1 20 พ7 802 842
40 ก20926 English Program(เฉพาะนักเรียน EP ม.1/16 เท่านั้น) 0.5 1 60 พ7 818 836
41 ก20926 Puzzle words ม.ต้น 0.5 1 40 พ7 810 821
42 ก20926 Love reading ม.ต้น 0.5 1 40 พ7 836 ศูนย์ภาษาอังกฤษ
43 ก20926 ร้องเพลงจีน 0.5 1 20 พ7 814 ศูนย์จีน
44 ก20926 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 0.5 1 60 พ7 816 831
45 ก20926 English on Movie 0.5 1 10 พ7 838 เกษมโชค
46 ก20926 English corner 0.5 1 10 พ7 859 826
47 ก20924 งานปักและงานถัก 0.5 1 20 พ7 809 924 - 925
48 ก20924 พับกระดาษญี่ปุ่น 0.5 1 10 พ7 868 939
49 ก20926 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 0.5 1 20 พ7 819 844
50 ก20926 Crossword Games ม.ต้น 0.5 1 60 พ7 822 826
51 ก20926 English Speech ม.ต้น 0.5 1 20 พ7 832 925
52 ก20920 สมาธิสร้างสุข 0.5 1 10 พ7 879 821
53 ก20920 บาสเก็ตบอล 0.5 1 10 พ7 503 ศูนย์กีฬา ชั้นบน
54 ก20920 วอลเล่ย์บอล 0.5 1 40 พ7 505 วิบูลย์พล 1
55 ก20920 เทเบิลเทนนิส 0.5 1 40 พ7 506 ศูนย์กีฬา
56 ก20920 ลีลาศ 0.5 1 10 พ7 515 ใต้ถุนอาคารบุญชู
57 ก20922 ดนตรีสากล 0.5 1 10 พ7 604 ดนตรี อาคารบุญชู
58 ก20922 ศิลปะการแสดง 0.5 1 20 พ7 602 นาฏศิลป์ 1
59 ก20922 นาฏยลีลา ม.ต้น รับเฉพาะนักเรียนแข่งขันทักษะและเผยแพร่วัฒนธรรมที่ฮังการี 0.5 1 20 พ7 0
60 ก20922 ขับร้อง ม.ต้น 0.5 1 20 พ7 609 ศิลปะ 2
61 ก20922 Meeting Artรับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 0.5 1 10 พ7 655 ลานศิลป์ 2
62 ก20922 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด)ม. ต้น (ถนัดขวา) 0.5 1 20 พ7 606 ศิลป์ 1
63 ก20922 Story Art BWS 0.5 1 10 พ7 608 ศิลป์ 2
64 ก20922 ลายเส้นภาพไทย 0.5 1 10 พ7 603 หน้าห้องศิลปะ
65 ก20922 วงโยธวาทิต 0.5 1 30 พ7 610 ลานดนตรี 1
66 ก20922 ดนตรีไทยพื้นเมือง 0.5 1 10 พ7 651 ห้องดนตรีไทยพื้นเมือง
67 ก20924 ช่างในบ้าน 0.5 1 10 พ7 733 ช่างไฟฟ้า
68 ก20924 ช่างอุตสาหกรรม 0.5 1 10 พ7 734 ช่างยนต์
69 ก20924 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 0.5 1 20 พ7 735 ห้องเขียนแบบ
70 ก20924 การถ่ายภาพ 0.5 1 20 พ7 738 เกษมชัย
71 ก20924 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 0.5 1 10 พ7 744 โรงงานช่างไม้-ก่อสร้าง
72 ก20924 คุ้มครองผู้บริโภค 0.5 1 20 พ7 723 อาคารคหกรรม
73 ก20924 รักษ์ต้นไม้ 0.5 1 40 พ7 717 สวนสมเด็จย่าฯ
74 ก20924 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 0.5 1 20 พ7 718 เรือนเพาะชำข้างห้องปกครอง
75 ก20924 พิมพ์ดีด 0.5 1 40 พ7 705 พิมพ์ดีด
76 ก20924 Internet ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 219 ห้อง Internet
77 ก20924 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 0.5 1 30 พ7 714 ห้องคอม 1
78 ก20924 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม.ต้น 0.5 1 20 พ7 752 ห้องคอม 4
79 ก20924 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 0.5 1 40 พ7 711 ห้องคอม 2
80 ก20924 ห้องสมุด 0.5 1 40 พ7 729 ห้องสมุด
81 ก20924 งานใบตอง 0.5 1 10 พ7 731 ห้องพัสดุ
82 ก20928 แนะแนว 0.5 1 40 พ7 907 แนะแนว,324,325
83 ก20928 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 0.5 1 20 พ7 747 ประดิษฐ์ 1
84 ก20928 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 0.5 1 20 พ7 811 ห้องสหกรณ์
85 ก20928 ลูกเสือเกียรติยศ 0.5 1 0 พ7 406 314