หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 10 คน


รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมตอนต้น

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ก20903 ลูกเสือปี 1 0.5 1 321/335 พ8 835 Print / xls
2 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 0.5 1 125/125 พ8 834 Print / xls
3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0.5 1 125/125 พ8 229 Print / xls
4 ก20905 เนตรนารีปี 1 0.5 1 116/125 พ8 304 Print / xls
5 ก20915 Biology Project 0.5 1 10/10 พ7 310 Print / xls
6 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 15/15 พ7 326 Print / xls
7 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 26/30 พ7 339 Print / xls
8 ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 0.5 1 10/10 พ7 342 Print / xls
9 ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 0.5 1 16/15 พ7 302 Print / xls
10 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 0.5 1 38/40 พ7 329 Print / xls
11 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 0.5 1 17/30 พ7 334 Print / xls
12 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 15/15 พ7 304 Print / xls
13 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 16/15 พ7 323 Print / xls
14 ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 0.5 1 17/20 พ7 337 Print / xls
15 ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 17/15 พ7 305 Print / xls
16 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 0.5 1 34/35 พ7 341 Print / xls
17 ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 1/15 พ7 345 Print / xls
18 ก20915 ของเล่นวิทยาศาสตร์ 0.5 1 14/15 พ7 327 Print / xls
19 ก20915 ตัวจิ๋วผู้น่ารัก ม.ต้น 0.5 1 12/15 พ7 318 Print / xls
20 ก20915 นักวิทย์คิดสนุก ม.ต้น 0.5 1 15/15 พ7 319 Print / xls
21 ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 0.5 1 14/15 พ7 309 Print / xls
22 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 0.5 1 75/75 พ7 225 Print / xls
23 ก20913 A Math 0.5 1 58/60 พ7 232 Print / xls
24 ก20913 คณิตศาสตร์ 0.5 1 155/160 พ7 205 Print / xls
25 ก20913 หมากรุก ม.ต้น 0.5 1 14/15 พ7 217 Print / xls
26 ก20913 เถ้าแก่น้อย ม.ต้น 0.5 1 15/15 พ7 215 Print / xls
27 ก20917 สังคม 0.5 1 20/20 พ7 415 Print / xls
28 ก20917 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 10/10 พ7 405 Print / xls
29 ก20917 โลกสวยด้วยมือเรา 0.5 1 8/10 พ7 413 Print / xls
30 ก20917 สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 0.5 1 10/10 พ7 431 Print / xls
31 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 0.5 1 27/30 พ7 435 Print / xls
32 ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 0.5 1 46/45 พ7 419 Print / xls
33 ก20917 รักนิติศาสตร์ 0.5 1 14/20 พ7 410 Print / xls
34 ก20917 ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น 0.5 1 15/15 พ7 414 Print / xls
35 ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 0.5 1 8/10 พ7 437 Print / xls
36 ก20923 นักสะสม ม.ต้น 0.5 1 15/15 พ7 116 Print / xls
37 ก20911 ทักษะภาษาไทย 0.5 1 12/45 พ7 106 Print / xls
38 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 0.5 1 30/30 พ7 104 Print / xls
39 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 0.5 1 15/15 พ7 109 Print / xls
40 ก20911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 0.5 1 5/10 พ7 103 Print / xls
41 ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 0.5 1 14/15 พ7 746 Print / xls
42 ก20925 ภาษาเยอรมัน 0.5 1 7/10 พ7 825 Print / xls
43 ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 0.5 1 20/20 พ7 802 Print / xls
44 ก20925 English Program(เฉพาะนักเรียน EP ม.1/16 เท่านั้น) 0.5 1 26/30 พ7 818 Print / xls
45 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 0.5 1 15/15 พ7 810 Print / xls
46 ก20925 Love reading ม.ต้น 0.5 1 39/55 พ7 836 Print / xls
47 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 0.5 1 35/45 พ7 816 Print / xls
48 ก20925 English on Movie 0.5 1 9/10 พ7 838 Print / xls
49 ก20925 English corner 0.5 1 9/10 พ7 859 Print / xls
50 ก20923 งานปักและงานถัก 0.5 1 22/45 พ7 809 Print / xls
51 ก20925 พับกระดาษญี่ปุ่น 0.5 1 10/10 พ7 868 Print / xls
52 ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 0.5 1 5/15 พ7 819 Print / xls
53 ก20925 Crossword Games 0.5 1 55/55 พ7 822 Print / xls
54 ก20925 English Speech 0.5 1 9/10 พ7 832 Print / xls
55 ก20919 สมาธิสร้างสุข 0.5 1 15/15 พ7 879 Print / xls
56 ก20919 บาสเก็ตบอล 0.5 1 11/10 พ7 503 Print / xls
57 ก20919 วอลเล่ย์บอล 0.5 1 45/45 พ7 505 Print / xls
58 ก20919 เทเบิลเทนนิส 0.5 1 53/55 พ7 508 Print / xls
59 ก20919 ลีลาศ 0.5 1 10/10 พ7 515 Print / xls
60 ก20921 ดนตรีสากล(รับเฉพาะ น.ร.ความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนักดนตรีของ ร.ร.) 0.5 1 6/10 พ7 604 Print / xls
61 ก20921 ศิลปะการแสดง 0.5 1 16/15 พ7 602 Print / xls
62 ก20921 นาฏยลีลา ม.ต้นรับเฉพาะนักเรียนแข่งขันทักษะและเผยแพร่วัฒนธรรมที่ฮังการี 0.5 1 14/15 พ7 611 Print / xls
63 ก20921 ขับร้อง 0.5 1 8/10 พ7 609 Print / xls
64 ก20921 Meeting Artรับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 0.5 1 7/10 พ7 655 Print / xls
65 ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด)ม. ต้น (ถนัดขวา) 0.5 1 15/15 พ7 606 Print / xls
66 ก20921 Digital Art 0.5 1 11/10 พ7 608 Print / xls
67 ก20921 ลายเส้นภาพไทย 0.5 1 9/10 พ7 603 Print / xls
68 ก20921 วงโยธวาทิต 0.5 1 20/20 พ7 610 Print / xls
69 ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 0.5 1 9/10 พ7 651 Print / xls
70 ก20923 ช่างในบ้าน 0.5 1 11/10 พ7 733 Print / xls
71 ก20923 ช่างอุตสาหกรรม 0.5 1 10/10 พ7 734 Print / xls
72 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 0.5 1 15/15 พ7 735 Print / xls
73 ก20923 การถ่ายภาพ 0.5 1 35/35 พ7 738 Print / xls
74 ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 0.5 1 13/10 พ7 744 Print / xls
75 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 0.5 1 13/15 พ7 723 Print / xls
76 ก20923 ประดิษฐ์ตุ๊กตา 0.5 1 8/10 พ7 724 Print / xls
77 ก20923 การจัดการและหารายได้ระหว่างเรียน 0.5 1 9/10 พ7 722 Print / xls
78 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 0.5 1 36/35 พ7 717 Print / xls
79 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 0.5 1 15/15 พ7 718 Print / xls
80 ก20923 พิมพ์ดีด 0.5 1 35/35 พ7 705 Print / xls
81 ก20923 Internet ม.ต้น 0.5 1 15/15 พ7 219 Print / xls
82 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 0.5 1 30/30 พ7 714 Print / xls
83 ก20923 หุ่นยนต์ ม.ต้น 0.5 1 20/21 พ7 752 Print / xls
84 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 0.5 1 29/30 พ7 711 Print / xls
85 ก20923 ห้องสมุด 0.5 1 35/35 พ7 729 Print / xls
86 ก20923 งานใบตอง 0.5 1 7/10 พ7 731 Print / xls
87 ก20927 แนะแนว 0.5 1 70/70 พ7 907 Print / xls
88 ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 0.5 1 7/15 พ7 747 Print / xls
89 ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 0.5 1 15/15 พ7 811 Print / xls

TOP

 


รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0.5 1 435/660 พ6 0 Print / xls
2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0.5 1 299/400 พ6 0 Print / xls
3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0.5 1 144/350 พ6 0 Print / xls
4 ก30915 Biology Project 0.5 1 4/5 พ7 310 Print / xls
5 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 11/15 พ7 301 Print / xls
6 ก30915 ทักษะการคำนวณฟิสิกส์ ม.4 0.5 1 14/15 พ7 336 Print / xls
7 ก30915 ช่างไฟฟ้าในอาคาร ม.ปลาย(รับเฉพาะนักเรียนชาย) 0.5 1 5/15 พ7 324 Print / xls
8 ก30915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 0.5 1 3/5 พ7 342 Print / xls
9 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 0.5 1 20/20 พ7 329 Print / xls
10 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 14/15 พ7 306 Print / xls
11 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 0.5 1 6/10 พ7 337 Print / xls
12 ก30915 โครงงานเพาะพันธุ์ปัญญา (ม.5/1) 0.5 1 0/42 พ7 316 Print / xls
13 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 14/15 พ7 344 Print / xls
14 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 0.5 1 10/10 พ7 341 Print / xls
15 ก30915 ของเล่นวิทยาศาสตร์ 0.5 1 17/15 พ7 327 Print / xls
16 ก30915 Smart Science(รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 0.5 1 35/45 พ7 321 Print / xls
17 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 0.5 1 10/30 พ7 225 Print / xls
18 ก30913 A Math 0.5 1 29/30 พ7 232 Print / xls
19 ก30913 คณิตศาสตร์ 0.5 1 65/65 พ7 205 Print / xls
20 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย ม.ปลาย 0.5 1 13/15 พ7 737 Print / xls
21 ก30917 สังคม 0.5 1 10/10 พ7 415 Print / xls
22 ก30917 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 10/10 พ7 405 Print / xls
23 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 0.5 1 11/15 พ7 433 Print / xls
24 ก30917 โลกสวยด้วยมือเรา 0.5 1 4/5 พ7 413 Print / xls
25 ก30917 สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 0.5 1 5/5 พ7 431 Print / xls
26 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 0.5 1 31/30 พ7 429 Print / xls
27 ก30917 รักนิติศาสตร์ 0.5 1 10/10 พ7 410 Print / xls
28 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 0.5 1 15/15 พ7 424 Print / xls
29 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 0.5 1 6/5 พ7 437 Print / xls
30 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 0.5 1 32/30 พ7 114 Print / xls
31 ก30911 ทักษะภาษาไทย 0.5 1 10/15 พ7 106 Print / xls
32 ก30911 คนรักษ์คำเมือง ม.ปลาย 0.5 1 14/15 พ7 128 Print / xls
33 ก30911 ภาษาไทย GAT 09 ม.ปลาย 0.5 1 28/30 พ7 115 Print / xls
34 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 0.5 1 17/15 พ7 109 Print / xls
35 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 0.5 1 5/5 พ7 103 Print / xls
36 ก30925 ภาษาเยอรมัน 0.5 1 6/5 พ7 825 Print / xls
37 ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 0.5 1 10/10 พ7 802 Print / xls
38 ก30925 English from songs ม. ปลาย 0.5 1 14/15 พ7 841 Print / xls
39 ก30925 Happy English ม.ปลาย 0.5 1 45/45 พ7 835 Print / xls
40 ก30925 การแสดงวัฒนธรรมจีน ม.ปลาย 0.5 1 44/45 พ7 814 Print / xls
41 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 0.5 1 21/30 พ7 827 Print / xls
42 ก30925 English on Movie 0.5 1 10/5 พ7 838 Print / xls
43 ก30925 English corner 0.5 1 5/5 พ7 859 Print / xls
44 ก30923 งานปักและงานถัก 0.5 1 10/15 พ7 809 Print / xls
45 ก30925 พับกระดาษญี่ปุ่น 0.5 1 7/5 พ7 868 Print / xls
46 ก30925 Crossword Games 0.5 1 19/20 พ7 822 Print / xls
47 ก30925 English Speech 0.5 1 5/5 พ7 832 Print / xls
48 ก30919 สมาธิสร้างสุข 0.5 1 13/15 พ7 879 Print / xls
49 ก30919 บาสเก็ตบอล 0.5 1 6/5 พ7 503 Print / xls
50 ก30919 วอลเล่ย์บอล 0.5 1 15/15 พ7 505 Print / xls
51 ก30919 เทเบิลเทนนิส 0.5 1 20/20 พ7 508 Print / xls
52 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย(รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 0.5 1 17/15 พ7 909 Print / xls
53 ก30919 ลีลาศ 0.5 1 5/5 พ7 515 Print / xls
54 ก30921 ดนตรีสากล(รับเฉพาะ น.ร.ความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนักดนตรีของ ร.ร.) 0.5 1 5/5 พ7 604 Print / xls
55 ก30921 ศิลปะการแสดง 0.5 1 15/15 พ7 602 Print / xls
56 ก30921 ขับร้อง 0.5 1 5/5 พ7 609 Print / xls
57 ก30921 Meeting Artรับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 0.5 1 4/5 พ7 655 Print / xls
58 ก30921 Digital Art 0.5 1 4/5 พ7 608 Print / xls
59 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 0.5 1 4/5 พ7 603 Print / xls
60 ก30921 วงโยธวาทิต 0.5 1 10/10 พ7 610 Print / xls
61 ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 0.5 1 5/5 พ7 651 Print / xls
62 ก30923 ช่างในบ้าน 0.5 1 4/5 พ7 733 Print / xls
63 ก30923 ช่างอุตสาหกรรม 0.5 1 6/5 พ7 734 Print / xls
64 ก30923 การถ่ายภาพ 0.5 1 10/10 พ7 738 Print / xls
65 ก30923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 0.5 1 4/5 พ7 744 Print / xls
66 ก30923 วิทยุสมัครเล่น ม.ปลาย 0.5 1 29/30 พ7 742 Print / xls
67 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 0.5 1 14/15 พ7 723 Print / xls
68 ก30923 ประดิษฐ์ตุ๊กตา 0.5 1 4/5 พ7 724 Print / xls
69 ก30923 การจัดการและหารายได้ระหว่างเรียน 0.5 1 5/5 พ7 722 Print / xls
70 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 0.5 1 10/10 พ7 717 Print / xls
71 ก30923 พิมพ์ดีด 0.5 1 10/10 พ7 705 Print / xls
72 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย (รับ ม.5/7,6/7) 0.5 1 10/30 พ7 709 Print / xls
73 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย (รับ ม.4/7) 0.5 1 25/30 พ7 716 Print / xls
74 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 0.5 1 15/15 พ7 743 Print / xls
75 ก30923 ห้องสมุด 0.5 1 10/10 พ7 729 Print / xls
76 ก30923 งานใบตอง 0.5 1 6/5 พ7 731 Print / xls
77 ก30927 แนะแนว 0.5 1 20/20 พ7 907 Print / xls
78 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 0.5 1 15/15 พ7 745 Print / xls

TOP