หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 12 คน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


คำชี้แจงการเลือกเรียนรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

1. นักเรียนเลือกเรียนกิจกรรมให้ครบ 2 คาบ

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0.5 1 660 พ6 0
2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0.5 1 400 พ6 0
3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0.5 1 350 พ6 0
4 ก30915 Biology Project 0.5 1 5 พ7 310 ชีววิทยา 2
5 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 15 พ7 301 วิทย์ 6,เคมี1,BC
6 ก30915 ทักษะการคำนวณฟิสิกส์ ม.4 0.5 1 15 พ7 336 ฟิสิกส์ 1
7 ก30915 ช่างไฟฟ้าในอาคาร ม.ปลาย(รับเฉพาะนักเรียนชาย) 0.5 1 15 พ7 324 วิทย์ 4
8 ก30915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 0.5 1 5 พ7 342
9 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 0.5 1 20 พ7 329 ห้องพฤกษศาสตร์
10 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 15 พ7 306 เคมี 2
11 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 0.5 1 10 พ7 337 ห้องวิจัยอาคารบวรวิทย์
12 ก30915 โครงงานเพาะพันธุ์ปัญญา (ม.5/1) 0.5 1 42 พ7 316 921
13 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 15 พ7 344 วิทย์ 1
14 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 0.5 1 10 พ7 341 ห้องโลกดาราศาสตร์
15 ก30915 ของเล่นวิทยาศาสตร์ 0.5 1 15 พ7 327
16 ก30915 Smart Science(รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 0.5 1 45 พ7 321 ห้องพักครูวิทย์ฯ ล่าง
17 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 0.5 1 30 พ7 225 ศูนย์คณิตศาสตร์
18 ก30913 A Math 0.5 1 30 พ7 232 631632633
19 ก30913 คณิตศาสตร์ 0.5 1 65 พ7 205 641, 642, 643 ,644, 645
20 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย ม.ปลาย 0.5 1 15 พ7 737 ใต้ตึก 8 ฝั่งห้องพยาบาล
21 ก30917 สังคม 0.5 1 10 พ7 415 หน้าห้องพักครูสังคม
22 ก30917 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 10 พ7 405 311
23 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 0.5 1 15 พ7 433 341
24 ก30917 โลกสวยด้วยมือเรา 0.5 1 5 พ7 413 315
25 ก30917 สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 0.5 1 5 พ7 431 331
26 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 0.5 1 30 พ7 429 321
27 ก30917 รักนิติศาสตร์ 0.5 1 10 พ7 410 326
28 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 0.5 1 15 พ7 424 ห้องธนาคารโรงเรียน
29 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 0.5 1 5 พ7 437
30 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 0.5 1 30 พ7 114 723
31 ก30911 ทักษะภาษาไทย 0.5 1 15 พ7 106 ศูนย์ไทย 1
32 ก30911 คนรักษ์คำเมือง ม.ปลาย 0.5 1 15 พ7 128 725
33 ก30911 ภาษาไทย GAT 09 ม.ปลาย 0.5 1 30 พ7 115 ศูนย์ไทย 1,2
34 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 0.5 1 15 พ7 109 737
35 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 0.5 1 5 พ7 103
36 ก30925 ภาษาเยอรมัน 0.5 1 5 พ7 825 731
37 ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 0.5 1 10 พ7 802 842
38 ก30925 English from songs ม. ปลาย 0.5 1 15 พ7 841 825
39 ก30925 Happy English ม.ปลาย 0.5 1 45 พ7 835 832
40 ก30925 การแสดงวัฒนธรรมจีน ม.ปลาย 0.5 1 45 พ7 814 ศูนย์จีน
41 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 0.5 1 30 พ7 827 834
42 ก30925 English on Movie 0.5 1 5 พ7 838 เกษมโชค
43 ก30925 English corner 0.5 1 5 พ7 859 826
44 ก30923 งานปักและงานถัก 0.5 1 15 พ7 809 924 - 925
45 ก30925 พับกระดาษญี่ปุ่น 0.5 1 5 พ7 868 835
46 ก30925 Crossword Games 0.5 1 20 พ7 822 822
47 ก30925 English Speech 0.5 1 5 พ7 832
48 ก30919 สมาธิสร้างสุข 0.5 1 15 พ7 879 841
49 ก30919 บาสเก็ตบอล 0.5 1 5 พ7 503 ศูนย์กีฬา ชั้นบน
50 ก30919 วอลเล่ย์บอล 0.5 1 15 พ7 505 วิบูลย์พล 1
51 ก30919 เทเบิลเทนนิส 0.5 1 20 พ7 508 ศูนย์กีฬา
52 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย(รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 0.5 1 15 พ7 909 843
53 ก30919 ลีลาศ 0.5 1 5 พ7 515 ใต้ถุนอาคารบุญชู
54 ก30921 ดนตรีสากล(รับเฉพาะ น.ร.ความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนักดนตรีของ ร.ร.) 0.5 1 5 พ7 604 ดนตรี อาคารบุญชู
55 ก30921 ศิลปะการแสดง 0.5 1 15 พ7 602 นาฏศิลป์ 1
56 ก30921 ขับร้อง 0.5 1 5 พ7 609 ศิลปะ 4
57 ก30921 Meeting Artรับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 0.5 1 5 พ7 655 ลานศิลป์ 2
58 ก30921 Digital Art 0.5 1 5 พ7 608 ศิลป์ 2
59 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 0.5 1 5 พ7 603 หน้าห้องศิลปะ
60 ก30921 วงโยธวาทิต 0.5 1 10 พ7 610 ลานดนตรี 1
61 ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 0.5 1 5 พ7 651 ห้องดนตรีไทยพื้นเมือง
62 ก30923 ช่างในบ้าน 0.5 1 5 พ7 733 ช่างไฟฟ้า
63 ก30923 ช่างอุตสาหกรรม 0.5 1 5 พ7 734 ช่างยนต์
64 ก30923 การถ่ายภาพ 0.5 1 10 พ7 738 เกษมชัย
65 ก30923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 0.5 1 5 พ7 744 โรงงานช่างไม้-ก่อสร้าง
66 ก30923 วิทยุสมัครเล่น ม.ปลาย 0.5 1 30 พ7 742 โรงงานอุตสาหกรรม
67 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 0.5 1 15 พ7 723 โรงอาหาร
68 ก30923 ประดิษฐ์ตุ๊กตา 0.5 1 5 พ7 724 คหกรรม
69 ก30923 การจัดการและหารายได้ระหว่างเรียน 0.5 1 5 พ7 722 คหกรรม
70 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 0.5 1 10 พ7 717 สวนสมเด็จย่าฯ
71 ก30923 พิมพ์ดีด 0.5 1 10 พ7 705 พิมพ์ดีด
72 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย (รับ ม.5/7,6/7) 0.5 1 30 พ7 709 ห้องคอม 2
73 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย (รับ ม.4/7) 0.5 1 30 พ7 716 ห้องคอม 3
74 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 0.5 1 15 พ7 743 ห้องคอม 5
75 ก30923 ห้องสมุด 0.5 1 10 พ7 729 ห้องสมุด
76 ก30923 งานใบตอง 0.5 1 5 พ7 731 ห้องพัสดุ
77 ก30927 แนะแนว 0.5 1 20 พ7 907 แนะแนว,324,325
78 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 0.5 1 15 พ7 745 ประดิษฐ์ 2