หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 4 คน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


คำชี้แจงการเลือกเรียนรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

1. นักเรียนชั้น ม.1 ต้องเลือกกิจกรรมสี่เหล่าคนละ 1 คาบ(พ8)
2. นักเรียนทุกคนเลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมเพียง 1 คาบ(พ7)

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ก20903 ลูกเสือปี 1 0.5 1 335 พ8 835
2 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 0.5 1 125 พ8 834
3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0.5 1 125 พ8 229
4 ก20905 เนตรนารีปี 1 0.5 1 125 พ8 304
5 ก20915 Biology Project 0.5 1 10 พ7 310 ชีววิทยา 2
6 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 326 ชีววิทยา 1
7 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 30 พ7 339 วิทย์ 6,เคมี1,BC
8 ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 0.5 1 10 พ7 342
9 ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 302 วิทย์ 2
10 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 0.5 1 40 พ7 329 ห้องพฤกษศาสตร์
11 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 0.5 1 30 พ7 334 วิทย์ 6
12 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 304 เคมี 2
13 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 323 วิทย์ 7
14 ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 0.5 1 20 พ7 337 ห้องวิจัยอาคารบวรวิทย์
15 ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 305 วิทย์ 1
16 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 0.5 1 35 พ7 341 ห้องโลกดาราศาสตร์
17 ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 345 วิทย์ 7
18 ก20915 ของเล่นวิทยาศาสตร์ 0.5 1 15 พ7 327
19 ก20915 ตัวจิ๋วผู้น่ารัก ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 318
20 ก20915 นักวิทย์คิดสนุก ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 319 เคมี 1
21 ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 309 วิทย์ 5
22 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 0.5 1 75 พ7 225 ศูนย์คณิตศาสตร์
23 ก20913 A Math 0.5 1 60 พ7 232 631632633
24 ก20913 คณิตศาสตร์ 0.5 1 160 พ7 205 641, 642, 643 ,644, 645
25 ก20913 หมากรุก ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 217 833
26 ก20913 เถ้าแก่น้อย ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 215 332
27 ก20917 สังคม 0.5 1 20 พ7 415 หน้าห้องพักครูสังคม
28 ก20917 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 10 พ7 405 311
29 ก20917 โลกสวยด้วยมือเรา 0.5 1 10 พ7 413 315
30 ก20917 สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 0.5 1 10 พ7 431 331
31 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 0.5 1 30 พ7 435 321
32 ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 0.5 1 45 พ7 419 314
33 ก20917 รักนิติศาสตร์ 0.5 1 20 พ7 410 326
34 ก20917 ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 414 ห้องธนาคารโรงเรียน
35 ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 0.5 1 10 พ7 437
36 ก20923 นักสะสม ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 116 722
37 ก20911 ทักษะภาษาไทย 0.5 1 45 พ7 106 ศูนย์ไทย 1
38 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 0.5 1 30 พ7 104 ศูนย์ไทย 2
39 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 0.5 1 15 พ7 109 737
40 ก20911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 0.5 1 10 พ7 103
41 ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 746 ห้องเรียนร่วม
42 ก20925 ภาษาเยอรมัน 0.5 1 10 พ7 825 731
43 ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 0.5 1 20 พ7 802 842
44 ก20925 English Program(เฉพาะนักเรียน EP ม.1/16 เท่านั้น) 0.5 1 30 พ7 818 836
45 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 810 820
46 ก20925 Love reading ม.ต้น 0.5 1 55 พ7 836 ห้องสมุด
47 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 0.5 1 45 พ7 816 831
48 ก20925 English on Movie 0.5 1 10 พ7 838 เกษมโชค
49 ก20925 English corner 0.5 1 10 พ7 859 826
50 ก20923 งานปักและงานถัก 0.5 1 45 พ7 809 924 - 925
51 ก20925 พับกระดาษญี่ปุ่น 0.5 1 10 พ7 868 835
52 ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 0.5 1 15 พ7 819 844
53 ก20925 Crossword Games 0.5 1 55 พ7 822 822
54 ก20925 English Speech 0.5 1 10 พ7 832
55 ก20919 สมาธิสร้างสุข 0.5 1 15 พ7 879 841
56 ก20919 บาสเก็ตบอล 0.5 1 10 พ7 503 ศูนย์กีฬา ชั้นบน
57 ก20919 วอลเล่ย์บอล 0.5 1 45 พ7 505 วิบูลย์พล 1
58 ก20919 เทเบิลเทนนิส 0.5 1 55 พ7 508 ศูนย์กีฬา
59 ก20919 ลีลาศ 0.5 1 10 พ7 515 ใต้ถุนอาคารบุญชู
60 ก20921 ดนตรีสากล(รับเฉพาะ น.ร.ความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนักดนตรีของ ร.ร.) 0.5 1 10 พ7 604 ดนตรี อาคารบุญชู
61 ก20921 ศิลปะการแสดง 0.5 1 15 พ7 602 นาฏศิลป์ 1
62 ก20921 นาฏยลีลา ม.ต้นรับเฉพาะนักเรียนแข่งขันทักษะและเผยแพร่วัฒนธรรมที่ฮังการี 0.5 1 15 พ7 611
63 ก20921 ขับร้อง 0.5 1 10 พ7 609 ศิลปะ 4
64 ก20921 Meeting Artรับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 0.5 1 10 พ7 655 ลานศิลป์ 2
65 ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด)ม. ต้น (ถนัดขวา) 0.5 1 15 พ7 606 ศิลป์ 1
66 ก20921 Digital Art 0.5 1 10 พ7 608 ศิลป์ 2
67 ก20921 ลายเส้นภาพไทย 0.5 1 10 พ7 603 หน้าห้องศิลปะ
68 ก20921 วงโยธวาทิต 0.5 1 20 พ7 610 ลานดนตรี 1
69 ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 0.5 1 10 พ7 651 ห้องดนตรีไทยพื้นเมือง
70 ก20923 ช่างในบ้าน 0.5 1 10 พ7 733 ช่างไฟฟ้า
71 ก20923 ช่างอุตสาหกรรม 0.5 1 10 พ7 734 ช่างยนต์
72 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 735 ห้องเขียนแบบ
73 ก20923 การถ่ายภาพ 0.5 1 35 พ7 738 เกษมชัย
74 ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 0.5 1 10 พ7 744 โรงงานช่างไม้-ก่อสร้าง
75 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 0.5 1 15 พ7 723 โรงอาหาร
76 ก20923 ประดิษฐ์ตุ๊กตา 0.5 1 10 พ7 724 คหกรรม
77 ก20923 การจัดการและหารายได้ระหว่างเรียน 0.5 1 10 พ7 722 คหกรรม
78 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 0.5 1 35 พ7 717 สวนสมเด็จย่าฯ
79 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 718 เรือนเพาะชำข้างห้องปกครอง
80 ก20923 พิมพ์ดีด 0.5 1 35 พ7 705 พิมพ์ดีด
81 ก20923 Internet ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 219 ห้อง Internet
82 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 0.5 1 30 พ7 714 ห้องคอม 1
83 ก20923 หุ่นยนต์ ม.ต้น 0.5 1 21 พ7 752 ห้องคอม 6
84 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 0.5 1 30 พ7 711 ห้องคอม 4
85 ก20923 ห้องสมุด 0.5 1 35 พ7 729 ห้องสมุด
86 ก20923 งานใบตอง 0.5 1 10 พ7 731 ห้องพัสดุ
87 ก20927 แนะแนว 0.5 1 70 พ7 907 แนะแนว,324,325
88 ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 0.5 1 15 พ7 747 ประดิษฐ์ 1
89 ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 0.5 1 15 พ7 811 ห้องสหกรณ์