หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 3 คน


รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมตอนต้น

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ก20916 Biology Project 0.5 1 10/10 อ7 310 Print / xls
2 ก20916 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 15/15 อ7 326 Print / xls
3 ก20916 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 10/30 อ7 339 Print / xls
4 ก20916 เคมีคำนวณ ม.ต้น 0.5 1 15/15 อ7 302 Print / xls
5 ก20916 เครื่องบินพลังยาง ม.ต้น 0.5 1 43/45 อ7 336 Print / xls
6 ก20916 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 0.5 1 18/20 อ7 329 Print / xls
7 ก20916 นิเวศวิทยา ม.ต้น 0.5 1 30/30 อ7 318 Print / xls
8 ก20916 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 8/15 อ7 304 Print / xls
9 ก20916 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 15/15 อ7 323 Print / xls
10 ก20916 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 0.5 1 19/20 อ7 337 Print / xls
11 ก20916 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 15/15 อ7 305 Print / xls
12 ก20916 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 14/15 อ7 343 Print / xls
13 ก20916 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 14/40 อ7 345 Print / xls
14 ก20916 ของเล่นวิทยาศาสตร์ 0.5 1 15/15 อ7 327 Print / xls
15 ก20916 นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 11/15 อ7 341 Print / xls
16 ก20916 นักวิทย์คิดสนุก ม.ต้น 0.5 1 11/15 อ7 319 Print / xls
17 ก20924 พับกระดาษ ม.ต้น 0.5 1 16/15 อ7 309 Print / xls
18 ก20914 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 0.5 1 67/90 อ7 225 Print / xls
19 ก20914 A Math 0.5 1 60/60 อ7 232 Print / xls
20 ก20914 คณิตศาสตร์ 0.5 1 139/160 อ7 205 Print / xls
21 ก20914 หมากรุก ม.ต้น 0.5 1 16/15 อ7 217 Print / xls
22 ก20914 เถ้าแก่น้อย ม.ต้น 0.5 1 15/15 อ7 215 Print / xls
23 ก20918 สังคม 0.5 1 34/35 อ7 425 Print / xls
24 ก20918 จริยธรรม ม.ต้น 0.5 1 15/15 อ7 405 Print / xls
25 ก20918 โลกสวยด้วยมือเรา 0.5 1 6/10 อ7 413 Print / xls
26 ก20918 สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 0.5 1 10/10 อ7 431 Print / xls
27 ก20918 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 0.5 1 30/30 อ7 435 Print / xls
28 ก20918 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม.ต้น 0.5 1 49/45 อ7 406 Print / xls
29 ก20918 รักษ์ถิ่นเขลางค์ 0.5 1 24/20 อ7 410 Print / xls
30 ก20924 นักสะสม ม.ต้น 0.5 1 29/30 อ7 116 Print / xls
31 ก20918 เศรษฐกิจพอเพียง 0.5 1 10/10 อ7 437 Print / xls
32 ก20912 ทักษะภาษาไทย 0.5 1 23/50 อ7 106 Print / xls
33 ก20912 หนอนหนังสือ ม.ต้น 0.5 1 35/45 อ7 104 Print / xls
34 ก20912 ปริศนาอักษรไขว้ 0.5 1 34/35 อ7 109 Print / xls
35 ก20912 ปกิณกะภาษาไทย ม.ต้น 0.5 1 14/30 อ7 110 Print / xls
36 ก20912 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 0.5 1 16/15 อ7 746 Print / xls
37 ก20926 ภาษาเยอรมัน 0.5 1 9/10 อ7 825 Print / xls
38 ก20926 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 0.5 1 15/15 อ7 802 Print / xls
39 ก20926 English Program(เฉพาะนักเรียน EP ม.1/16 เท่านั้น) 0.5 1 29/60 อ7 818 Print / xls
40 ก20926 English Debate 0.5 1 4/5 อ7 805 Print / xls
41 ก20926 Puzzle words ม.ต้น 0.5 1 15/15 อ7 810 Print / xls
42 ก20926 Love reading ม.ต้น 0.5 1 28/30 อ7 836 Print / xls
43 ก20926 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 0.5 1 45/45 อ7 816 Print / xls
44 ก20926 English on Movie 0.5 1 10/10 อ7 838 Print / xls
45 ก20926 English corner 0.5 1 10/10 อ7 859 Print / xls
46 ก20924 งานปักและงานถัก 0.5 1 45/45 อ7 809 Print / xls
47 ก20926 พับกระดาษญี่ปุ่น 0.5 1 15/15 อ7 868 Print / xls
48 ก20926 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 0.5 1 10/15 อ7 819 Print / xls
49 ก20926 Crossword Games 0.5 1 35/35 อ7 822 Print / xls
50 ก20920 ฟุตบอล ม.ต้น 0.5 1 30/30 อ7 512 Print / xls
51 ก20920 สมาชิกสร้างสุข 0.5 1 18/20 อ7 808 Print / xls
52 ก20920 บาสเก็ตบอล 0.5 1 10/10 อ7 503 Print / xls
53 ก20920 วอลเล่ย์บอล 0.5 1 59/60 อ7 505 Print / xls
54 ก20920 เทเบิลเทนนิส 0.5 1 35/35 อ7 508 Print / xls
55 ก20920 ลีลาศ 0.5 1 10/10 อ7 515 Print / xls
56 ก20920 ดนตรีสากล 0.5 1 10/10 อ7 604 Print / xls
57 ก20920 ศิลปะการแสดง 0.5 1 15/15 อ7 602 Print / xls
58 ก20920 ขับร้อง 0.5 1 10/10 อ7 609 Print / xls
59 ก20920 คนรักษ์ศิลป์(รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ) 0.5 1 10/10 อ7 655 Print / xls
60 ก20920 ลายเส้นภาพไทย 0.5 1 10/10 อ7 603 Print / xls
61 ก20920 วงโยธวาทิต 0.5 1 20/20 อ7 610 Print / xls
62 ก20920 ดนตรีไทยพื้นเมือง 0.5 1 10/10 อ7 651 Print / xls
63 ก20924 ช่างในบ้าน 0.5 1 10/10 อ7 733 Print / xls
64 ก20924 ช่างอุตสาหกรรม 0.5 1 7/10 อ7 734 Print / xls
65 ก20924 การถ่ายภาพ 0.5 1 40/40 อ7 738 Print / xls
66 ก20924 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ(ต้องมีเครื่องบิน) 0.5 1 9/10 อ7 744 Print / xls
67 ก20924 คุ้มครองผู้บริโภค 0.5 1 13/15 อ7 723 Print / xls
68 ก20924 ประดิษฐ์ตุ๊กตา 0.5 1 10/10 อ7 724 Print / xls
69 ก20924 การจัดการและหารายได้ระหว่างเรียน 0.5 1 10/10 อ7 722 Print / xls
70 ก20924 รักษ์ต้นไม้ 0.5 1 35/35 อ7 717 Print / xls
71 ก20924 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 0.5 1 15/15 อ7 718 Print / xls
72 ก20924 พิมพ์ดีด 0.5 1 34/35 อ7 705 Print / xls
73 ก20924 Internet ม.ต้น 0.5 1 11/15 อ7 219 Print / xls
74 ก20924 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 0.5 1 31/30 อ7 714 Print / xls
75 ก20924 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม.ต้น 0.5 1 18/20 อ7 752 Print / xls
76 ก20924 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 0.5 1 27/30 อ7 711 Print / xls
77 ก20924 ห้องสมุด 0.5 1 15/35 อ7 729 Print / xls
78 ก20924 งานใบตอง 0.5 1 11/10 อ7 731 Print / xls
79 ก20924 ประดิดประดอย ม.ต้น 0.5 1 20/20 อ7 747 Print / xls
80 ก20928 แนะแนว 0.5 1 50/50 อ7 907 Print / xls
81 ก20928 จิตอาสา (ม.ต้นรับเฉพาะ ม.3) 0.5 1 27/30 อ7 745 Print / xls
82 ก20926 Spelling Bee 0.5 1 0/10 อ7 840 Print / xls

TOP

 


รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ก30916 Biology Project 0.5 1 0/5 อ7 310 Print / xls
2 ก30916 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 15/15 อ7 301 Print / xls
3 ก30916 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 0.5 1 10/10 อ7 329 Print / xls
4 ก30916 นิเวศวิทยา ม.ปลาย 0.5 1 3/15 อ7 340 Print / xls
5 ก30916 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 6/15 อ7 306 Print / xls
6 ก30916 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 0.5 1 3/10 อ7 337 Print / xls
7 ก30916 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 7/15 อ7 344 Print / xls
8 ก30916 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 8/15 อ7 330 Print / xls
9 ก30916 ของเล่นวิทยาศาสตร์ 0.5 1 15/15 อ7 327 Print / xls
10 ก30916 Smart Science(รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 0.5 1 43/45 อ7 321 Print / xls
11 ก30914 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 0.5 1 1/30 อ7 225 Print / xls
12 ก30914 A Math 0.5 1 29/30 อ7 232 Print / xls
13 ก30914 คณิตศาสตร์ 0.5 1 63/70 อ7 205 Print / xls
14 ก30924 ปักริบบิ้นแสนสวย ม.ปลาย 0.5 1 8/15 อ7 737 Print / xls
15 ก30918 สังคม 0.5 1 10/10 อ7 425 Print / xls
16 ก30918 จริยธรรม ม.ปลาย 0.5 1 14/15 อ7 433 Print / xls
17 ก30918 โลกสวยด้วยมือเรา 0.5 1 2/5 อ7 413 Print / xls
18 ก30918 สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 0.5 1 5/5 อ7 431 Print / xls
19 ก30918 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 0.5 1 6/30 อ7 429 Print / xls
20 ก30918 รักษ์ถิ่นเขลางค์ 0.5 1 0/10 อ7 410 Print / xls
21 ก30918 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 0.5 1 9/20 อ7 414 Print / xls
22 ก30924 นักสะสม ม.ปลาย 0.5 1 31/30 อ7 114 Print / xls
23 ก30918 เศรษฐกิจพอเพียง 0.5 1 7/5 อ7 437 Print / xls
24 ก30912 ทักษะภาษาไทย 0.5 1 1/10 อ7 106 Print / xls
25 ก30912 ภาษาล้านนา(คำเมือง) ม.ปลาย 0.5 1 0/15 อ7 128 Print / xls
26 ก30912 ภาษาไทย GAT 09 ม.ปลาย 0.5 1 16/15 อ7 115 Print / xls
27 ก30912 ปริศนาอักษรไขว้ 0.5 1 11/10 อ7 109 Print / xls
28 ก30926 ภาษาเยอรมัน 0.5 1 5/5 อ7 825 Print / xls
29 ก30926 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 0.5 1 12/15 อ7 802 Print / xls
30 ก30926 English Debate 0.5 1 3/10 อ7 805 Print / xls
31 ก30926 Happy English ม.ปลาย 0.5 1 37/45 อ7 835 Print / xls
32 ก30926 การแสดงวัฒนธรรมจีน ม.ปลาย 0.5 1 43/45 อ7 814 Print / xls
33 ก30924 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 0.5 1 8/30 อ7 827 Print / xls
34 ก30926 English from songsม. ปลาย 0.5 1 19/15 อ7 840 Print / xls
35 ก30926 English on Movie 0.5 1 9/5 อ7 838 Print / xls
36 ก30926 English corner 0.5 1 6/5 อ7 859 Print / xls
37 ก30924 งานปักและงานถัก 0.5 1 9/15 อ7 809 Print / xls
38 ก30926 พับกระดาษญี่ปุ่น 0.5 1 11/15 อ7 868 Print / xls
39 ก30926 Crossword Games 0.5 1 10/10 อ7 822 Print / xls
40 ก30920 สมาชิกสร้างสุข 0.5 1 4/10 อ7 808 Print / xls
41 ก30920 บาสเก็ตบอล 0.5 1 5/5 อ7 503 Print / xls
42 ก30920 วอลเล่ย์บอล 0.5 1 17/20 อ7 505 Print / xls
43 ก30920 เทเบิลเทนนิส 0.5 1 8/10 อ7 508 Print / xls
44 ก30920 พยาบาล ม.ปลาย(รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 0.5 1 16/15 อ7 909 Print / xls
45 ก30920 ลีลาศ 0.5 1 1/5 อ7 515 Print / xls
46 ก30922 ดนตรีสากล 0.5 1 5/5 อ7 604 Print / xls
47 ก30922 ศิลปะการแสดง 0.5 1 0/15 อ7 602 Print / xls
48 ก30922 ขับร้อง 0.5 1 5/5 อ7 609 Print / xls
49 ก30922 คนรักษ์ศิลป์(รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ) 0.5 1 2/5 อ7 655 Print / xls
50 ก30922 การเขียนภาพ Isometice ม.ปลาย 0.5 1 13/15 อ7 606 Print / xls
51 ก30922 Photo Art ม.ปลาย 0.5 1 14/15 อ7 608 Print / xls
52 ก30922 ลายเส้นภาพไทย 0.5 1 3/5 อ7 603 Print / xls
53 ก30922 วงโยธวาทิต 0.5 1 1/10 อ7 610 Print / xls
54 ก30922 ดนตรีไทยพื้นเมือง 0.5 1 5/5 อ7 651 Print / xls
55 ก30924 ช่างในบ้าน 0.5 1 2/5 อ7 733 Print / xls
56 ก30924 ช่างอุตสาหกรรม 0.5 1 0/5 อ7 734 Print / xls
57 ก30924 พลังงานทดแทน ม.ปลาย 0.5 1 2/15 อ7 735 Print / xls
58 ก30924 การถ่ายภาพ 0.5 1 10/10 อ7 738 Print / xls
59 ก30924 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 0.5 1 0/5 อ7 744 Print / xls
60 ก30924 วิทยุสมัครเล่น ม.ปลาย 0.5 1 12/30 อ7 742 Print / xls
61 ก30924 คุ้มครองผู้บริโภค 0.5 1 12/15 อ7 723 Print / xls
62 ก30924 ประดิษฐ์ตุ๊กตา 0.5 1 3/5 อ7 724 Print / xls
63 ก30924 การจัดการและหารายได้ระหว่างเรียน 0.5 1 5/5 อ7 722 Print / xls
64 ก30924 รักษ์ต้นไม้ 0.5 1 10/10 อ7 717 Print / xls
65 ก30924 พิมพ์ดีด 0.5 1 9/10 อ7 705 Print / xls
66 ก30924 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียร์ ม.ปลาย 0.5 1 9/15 อ7 741 Print / xls
67 ก30924 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 0.5 1 16/30 อ7 709 Print / xls
68 ก30924 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 0.5 1 10/30 อ7 716 Print / xls
69 ก30924 Digital Art ม.ปลาย 0.5 1 13/15 อ7 743 Print / xls
70 ก30924 ห้องสมุด 0.5 1 0/10 อ7 729 Print / xls
71 ก30924 งานใบตอง 0.5 1 5/5 อ7 731 Print / xls
72 ก30928 แนะแนว 0.5 1 10/10 อ7 907 Print / xls
73 ก30928 จิตอาสา 0.5 1 5/5 อ7 745 Print / xls
74 ก30926 Spelling Bee 0.5 1 6/20 อ7 832 Print / xls

TOP