หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 6 คน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


คำชี้แจงการเลือกเรียนรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

1. นักเรียนเลือกเรียนกิจกรรมให้ครบ 2 คาบ

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ก30916 Biology Project 0.5 1 5 อ7 310 ชีววิทยา 2
2 ก30916 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 15 อ7 301 วิทย์ 6,เคมี1,BC
3 ก30916 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 0.5 1 10 อ7 329 ห้องพฤกษศาสตร์
4 ก30916 นิเวศวิทยา ม.ปลาย 0.5 1 15 อ7 340 ชีววิทยา 1
5 ก30916 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 15 อ7 306 เคมี 2
6 ก30916 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 0.5 1 10 อ7 337 ห้องวิจัยอาคารบวรวิทย์
7 ก30916 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 15 อ7 344 วิทย์ 1
8 ก30916 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 15 อ7 330 ห้องโลกดาราศาสตร์
9 ก30916 ของเล่นวิทยาศาสตร์ 0.5 1 15 อ7 327
10 ก30916 Smart Science(รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 0.5 1 45 อ7 321 ห้องพักครูวิทย์ฯ ล่าง
11 ก30914 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 0.5 1 30 อ7 225 ศูนย์คณิตศาสตร์
12 ก30914 A Math 0.5 1 30 อ7 232 631632633
13 ก30914 คณิตศาสตร์ 0.5 1 70 อ7 205 641, 642, 643,644, 645
14 ก30924 ปักริบบิ้นแสนสวย ม.ปลาย 0.5 1 15 อ7 737 ใต้ตึก 8 ฝั่งห้องพยาบาล
15 ก30918 สังคม 0.5 1 10 อ7 425 หน้าห้องพักครูสังคม
16 ก30918 จริยธรรม ม.ปลาย 0.5 1 15 อ7 433 341
17 ก30918 โลกสวยด้วยมือเรา 0.5 1 5 อ7 413 315
18 ก30918 สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 0.5 1 5 อ7 431 331
19 ก30918 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 0.5 1 30 อ7 429 321
20 ก30918 รักษ์ถิ่นเขลางค์ 0.5 1 10 อ7 410 326
21 ก30918 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 0.5 1 20 อ7 414 ห้องธนาคาร
22 ก30924 นักสะสม ม.ปลาย 0.5 1 30 อ7 114 723
23 ก30918 เศรษฐกิจพอเพียง 0.5 1 5 อ7 437
24 ก30912 ทักษะภาษาไทย 0.5 1 10 อ7 106 ศูนย์ไทย 1
25 ก30912 ภาษาล้านนา(คำเมือง) ม.ปลาย 0.5 1 15 อ7 128 725
26 ก30912 ภาษาไทย GAT 09 ม.ปลาย 0.5 1 15 อ7 115 ศูนย์ไทย 1,2
27 ก30912 ปริศนาอักษรไขว้ 0.5 1 10 อ7 109 737
28 ก30926 ภาษาเยอรมัน 0.5 1 5 อ7 825 731
29 ก30926 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 0.5 1 15 อ7 802 842
30 ก30926 English Debate 0.5 1 10 อ7 805 821
31 ก30926 Happy English ม.ปลาย 0.5 1 45 อ7 835 832
32 ก30926 การแสดงวัฒนธรรมจีน ม.ปลาย 0.5 1 45 อ7 814 ศูนย์จีน
33 ก30924 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 0.5 1 30 อ7 827 834
34 ก30926 English from songsม. ปลาย 0.5 1 15 อ7 840 825
35 ก30926 English on Movie 0.5 1 5 อ7 838 เกษมโชค
36 ก30926 English corner 0.5 1 5 อ7 859 826
37 ก30924 งานปักและงานถัก 0.5 1 15 อ7 809 924 - 925
38 ก30926 พับกระดาษญี่ปุ่น 0.5 1 15 อ7 868 835
39 ก30926 Crossword Games 0.5 1 10 อ7 822 822
40 ก30920 สมาชิกสร้างสุข 0.5 1 10 อ7 808 841
41 ก30920 บาสเก็ตบอล 0.5 1 5 อ7 503 ศูนย์กีฬา ชั้นบน
42 ก30920 วอลเล่ย์บอล 0.5 1 20 อ7 505 วิบูลย์พล 1
43 ก30920 เทเบิลเทนนิส 0.5 1 10 อ7 508 ศูนย์กีฬา
44 ก30920 พยาบาล ม.ปลาย(รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 0.5 1 15 อ7 909 843
45 ก30920 ลีลาศ 0.5 1 5 อ7 515 ใต้ถุนอาคารบุญชู
46 ก30922 ดนตรีสากล 0.5 1 5 อ7 604 ดนตรี อาคารบุญชู
47 ก30922 ศิลปะการแสดง 0.5 1 15 อ7 602 นาฏศิลป์ 1
48 ก30922 ขับร้อง 0.5 1 5 อ7 609 ศิลปะ 4
49 ก30922 คนรักษ์ศิลป์(รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ) 0.5 1 5 อ7 655 ลานศิลป์ 2
50 ก30922 การเขียนภาพ Isometice ม.ปลาย 0.5 1 15 อ7 606 ศิลป์ 1
51 ก30922 Photo Art ม.ปลาย 0.5 1 15 อ7 608 ศิลป์ 2
52 ก30922 ลายเส้นภาพไทย 0.5 1 5 อ7 603 หน้าห้องศิลปะ
53 ก30922 วงโยธวาทิต 0.5 1 10 อ7 610 ลานดนตรี 1
54 ก30922 ดนตรีไทยพื้นเมือง 0.5 1 5 อ7 651 ห้องดนตรีไทยพื้นเมือง
55 ก30924 ช่างในบ้าน 0.5 1 5 อ7 733 ช่างไฟฟ้า
56 ก30924 ช่างอุตสาหกรรม 0.5 1 5 อ7 734 ช่างยนต์
57 ก30924 พลังงานทดแทน ม.ปลาย 0.5 1 15 อ7 735 ห้องเขียนแบบ
58 ก30924 การถ่ายภาพ 0.5 1 10 อ7 738 เกษมชัย
59 ก30924 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 0.5 1 5 อ7 744 โรงงานช่างไม้-ก่อสร้าง
60 ก30924 วิทยุสมัครเล่น ม.ปลาย 0.5 1 30 อ7 742 โรงงานอุตสาหกรรม
61 ก30924 คุ้มครองผู้บริโภค 0.5 1 15 อ7 723 โรงอาหาร
62 ก30924 ประดิษฐ์ตุ๊กตา 0.5 1 5 อ7 724 คหกรรม
63 ก30924 การจัดการและหารายได้ระหว่างเรียน 0.5 1 5 อ7 722 คหกรรม
64 ก30924 รักษ์ต้นไม้ 0.5 1 10 อ7 717 สวนสมเด็จย่าฯ
65 ก30924 พิมพ์ดีด 0.5 1 10 อ7 705 พิมพ์ดีด
66 ก30924 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียร์ ม.ปลาย 0.5 1 15 อ7 741 ห้องคอม 3
67 ก30924 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 0.5 1 30 อ7 709 ห้องคอม 5
68 ก30924 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 0.5 1 30 อ7 716 945
69 ก30924 Digital Art ม.ปลาย 0.5 1 15 อ7 743 931
70 ก30924 ห้องสมุด 0.5 1 10 อ7 729 ห้องสมุด
71 ก30924 งานใบตอง 0.5 1 5 อ7 731 ห้องพัสดุ
72 ก30928 แนะแนว 0.5 1 10 อ7 907 แนะแนว,324,325
73 ก30928 จิตอาสา 0.5 1 5 อ7 745 ประดิษฐ์ 2
74 ก30926 Spelling Bee 0.5 1 20 อ7 832 ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ ก