หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 4 คน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


คำชี้แจงการเลือกเรียนรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

1. นักเรียนชั้น ม.1 ต้องเลือกกิจกรรมสี่เหล่าคนละ 1 คาบ(พ8)
2. นักเรียนทุกคนเลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมเพียง 1 คาบ(พ7)

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ก20916 Biology Project 0.5 1 10 อ7 310 ชีววิทยา 2
2 ก20916 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 15 อ7 326 ชีววิทยา 1
3 ก20916 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 30 อ7 339 วิทย์ 6,เคมี1,BC
4 ก20916 เคมีคำนวณ ม.ต้น 0.5 1 15 อ7 302 วิทย์ 2
5 ก20916 เครื่องบินพลังยาง ม.ต้น 0.5 1 45 อ7 336 ฟิสิกส์ 1
6 ก20916 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 0.5 1 20 อ7 329 ห้องพฤกษศาสตร์
7 ก20916 นิเวศวิทยา ม.ต้น 0.5 1 30 อ7 318 วิทย์ 6
8 ก20916 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 15 อ7 304 เคมี 2
9 ก20916 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 15 อ7 323 วิทย์ 7
10 ก20916 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 0.5 1 20 อ7 337 ห้องวิจัยอาคารบวรวิทย์
11 ก20916 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 15 อ7 305 วิทย์ 1
12 ก20916 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 15 อ7 343 ห้องโลกดาราศาสตร์
13 ก20916 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 40 อ7 345 วิทย์ 7
14 ก20916 ของเล่นวิทยาศาสตร์ 0.5 1 15 อ7 327
15 ก20916 นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 15 อ7 341
16 ก20916 นักวิทย์คิดสนุก ม.ต้น 0.5 1 15 อ7 319 เคมี 1
17 ก20924 พับกระดาษ ม.ต้น 0.5 1 15 อ7 309 วิทย์ 5
18 ก20914 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 0.5 1 90 อ7 225 ศูนย์คณิตศาสตร์
19 ก20914 A Math 0.5 1 60 อ7 232 631632633
20 ก20914 คณิตศาสตร์ 0.5 1 160 อ7 205 641, 642, 643,644, 645
21 ก20914 หมากรุก ม.ต้น 0.5 1 15 อ7 217 833
22 ก20914 เถ้าแก่น้อย ม.ต้น 0.5 1 15 อ7 215 332
23 ก20918 สังคม 0.5 1 35 อ7 425 หน้าห้องพักครูสังคม
24 ก20918 จริยธรรม ม.ต้น 0.5 1 15 อ7 405 311
25 ก20918 โลกสวยด้วยมือเรา 0.5 1 10 อ7 413 315
26 ก20918 สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 0.5 1 10 อ7 431 331
27 ก20918 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 0.5 1 30 อ7 435 321
28 ก20918 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม.ต้น 0.5 1 45 อ7 406 314
29 ก20918 รักษ์ถิ่นเขลางค์ 0.5 1 20 อ7 410 326
30 ก20924 นักสะสม ม.ต้น 0.5 1 30 อ7 116 722
31 ก20918 เศรษฐกิจพอเพียง 0.5 1 10 อ7 437
32 ก20912 ทักษะภาษาไทย 0.5 1 50 อ7 106 ศูนย์ไทย 1
33 ก20912 หนอนหนังสือ ม.ต้น 0.5 1 45 อ7 104 ศูนย์ไทย 2
34 ก20912 ปริศนาอักษรไขว้ 0.5 1 35 อ7 109 737
35 ก20912 ปกิณกะภาษาไทย ม.ต้น 0.5 1 30 อ7 110 ใต้ถุนตึก 7 ด้านถ่ายเอกสาร
36 ก20912 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 0.5 1 15 อ7 746 ห้องเรียนร่วม
37 ก20926 ภาษาเยอรมัน 0.5 1 10 อ7 825 731
38 ก20926 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 0.5 1 15 อ7 802 842
39 ก20926 English Program(เฉพาะนักเรียน EP ม.1/16 เท่านั้น) 0.5 1 60 อ7 818 836
40 ก20926 English Debate 0.5 1 5 อ7 805 821
41 ก20926 Puzzle words ม.ต้น 0.5 1 15 อ7 810 820
42 ก20926 Love reading ม.ต้น 0.5 1 30 อ7 836 ห้องสมุด
43 ก20926 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 0.5 1 45 อ7 816 831
44 ก20926 English on Movie 0.5 1 10 อ7 838 เกษมโชค
45 ก20926 English corner 0.5 1 10 อ7 859 826
46 ก20924 งานปักและงานถัก 0.5 1 45 อ7 809 924 - 925
47 ก20926 พับกระดาษญี่ปุ่น 0.5 1 15 อ7 868 835
48 ก20926 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 0.5 1 15 อ7 819 844
49 ก20926 Crossword Games 0.5 1 35 อ7 822 822
50 ก20920 ฟุตบอล ม.ต้น 0.5 1 30 อ7 512 สนามฟุตบอล
51 ก20920 สมาชิกสร้างสุข 0.5 1 20 อ7 808 841
52 ก20920 บาสเก็ตบอล 0.5 1 10 อ7 503 ศูนย์กีฬา ชั้นบน
53 ก20920 วอลเล่ย์บอล 0.5 1 60 อ7 505 วิบูลย์พล 1
54 ก20920 เทเบิลเทนนิส 0.5 1 35 อ7 508 ศูนย์กีฬา
55 ก20920 ลีลาศ 0.5 1 10 อ7 515 ใต้ถุนอาคารบุญชู
56 ก20920 ดนตรีสากล 0.5 1 10 อ7 604 ดนตรี อาคารบุญชู
57 ก20920 ศิลปะการแสดง 0.5 1 15 อ7 602 นาฏศิลป์ 1
58 ก20920 ขับร้อง 0.5 1 10 อ7 609 ศิลปะ 4
59 ก20920 คนรักษ์ศิลป์(รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ) 0.5 1 10 อ7 655 ลานศิลป์ 2
60 ก20920 ลายเส้นภาพไทย 0.5 1 10 อ7 603 หน้าห้องศิลปะ
61 ก20920 วงโยธวาทิต 0.5 1 20 อ7 610 ลานดนตรี 1
62 ก20920 ดนตรีไทยพื้นเมือง 0.5 1 10 อ7 651 ห้องดนตรีไทยพื้นเมือง
63 ก20924 ช่างในบ้าน 0.5 1 10 อ7 733 ช่างไฟฟ้า
64 ก20924 ช่างอุตสาหกรรม 0.5 1 10 อ7 734 ช่างยนต์
65 ก20924 การถ่ายภาพ 0.5 1 40 อ7 738 เกษมชัย
66 ก20924 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ(ต้องมีเครื่องบิน) 0.5 1 10 อ7 744 โรงงานช่างไม้-ก่อสร้าง
67 ก20924 คุ้มครองผู้บริโภค 0.5 1 15 อ7 723 โรงอาหาร
68 ก20924 ประดิษฐ์ตุ๊กตา 0.5 1 10 อ7 724 คหกรรม
69 ก20924 การจัดการและหารายได้ระหว่างเรียน 0.5 1 10 อ7 722 คหกรรม
70 ก20924 รักษ์ต้นไม้ 0.5 1 35 อ7 717 สวนสมเด็จย่าฯ
71 ก20924 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 0.5 1 15 อ7 718 เรือนเพาะชำข้างห้องปกครอง
72 ก20924 พิมพ์ดีด 0.5 1 35 อ7 705 พิมพ์ดีด
73 ก20924 Internet ม.ต้น 0.5 1 15 อ7 219 ห้อง Internet
74 ก20924 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 0.5 1 30 อ7 714 ห้องคอม 1
75 ก20924 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม.ต้น 0.5 1 20 อ7 752 ห้องคอม 6
76 ก20924 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 0.5 1 30 อ7 711 ห้องคอม 2
77 ก20924 ห้องสมุด 0.5 1 35 อ7 729 ห้องสมุด
78 ก20924 งานใบตอง 0.5 1 10 อ7 731 ห้องพัสดุ
79 ก20924 ประดิดประดอย ม.ต้น 0.5 1 20 อ7 747 ประดิษฐ์ 1
80 ก20928 แนะแนว 0.5 1 50 อ7 907 แนะแนว,324,325
81 ก20928 จิตอาสา (ม.ต้นรับเฉพาะ ม.3) 0.5 1 30 อ7 745 ประดิษฐ์ 2
82 ก20926 Spelling Bee 0.5 1 10 อ7 840 ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ ก