คำชี้แจงและกำหนดการ

  คำชี้แจง
1.ตรวจสอบชื่อตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ .. คลิ๊ก ..
2.ศูนย์ เคมี โรงเรียนบุญวาทย์ จะดำเนินการเรียกลำดับสำรอง
3.นักเรียนเข้ามากกรอกข้อมูล ที่เมนู กรอกข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดูแลนักเรียน
ระหว่างเข้าค่าย
Email:bwcscience@hotmail.co.th เบอร์ผู้ประสานงาน 081-9526397

......