ติดต่อสอบถามข้อมูล

 
    ครูยมนา สุขหอม ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ (ในเวลาราชการ)

      1. เมนูการใช้งานไม่ปรากฏขึ้น

        - สาเหตุ   Web browser เป็นรุ่นเก่า ไม่รองรับการทำงาน

        - วิธีการแก้ไข   เลือกใช้ Web browser

             - GoogleChrome

      2. ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครได้

        - สาเหตุ   เนื่องจากใบสมัครเป็น ไฟล์นามสกุล pdf

        - วิธีการแก้ไข   เลือกใช้โปรแกรมที่สามารถเปิดไฟล์นามสกุล pdf

             - foxit

      3. แก้ไขข้อมูลแล้วแต่ข้อมูลไม่เปลี่ยน

        - สาเหตุ   เนื่องจากใบสมัครไฟล์ที่ต้องโหลดมาเก็บไว้ในเครื่องแล้วค่อยเปิดจากโปรแกรม แต่บางครั้ง บางเครื่อง

                        ผู้ใช้งานไม่อนุญาติให้ ดาว์นโหลดไฟล์ ใหม่ทับไฟล์เดิม ข้อมูลจึงแสดงไฟล์เดิมขึ้นมา

        - วิธีการแก้ไข   เปลี่ยนโปแกรม Web browser หรือเลือกใช้เครื่อง ใหม่

      4. วิธีการสมัคร

        - คลิ๊กเพื่อ ดาวน์โหลด


**เพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ควรใช้ Web browser

- GoogleChrome

- Firefox 7.0 ขึ้นไป