ลงทะเบียนโควตาภายใน

 
เลขประจำตัวประชาชน  :  
  :  
     

เข้าสู่ระบบ - พิมพ์ใบสมัคร (กรณีลงทะเบียนแล้ว)

**หมายเหตุ กรณีอ่านตัวอักษรไม่ออก ให้กด F5 หรือ Refresh

**เพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ควรใช้ Web browser

- GoogleChrome

- Firefox 7.0 ขึ้นไป