คำชี้แจง

* ให้นักเรียนนำเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ เสื้อแลป แว่นตาแลป และให้ นร. สนใจเข้ากลุ่มไลน์


**หมายเหตุ กรณีอ่านตัวอักษรไม่ออก ให้กด F5 หรือ Refresh

**เพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ควรใช้ Web browser

- GoogleChrome